ยินดีต้อนรับสู่

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด หรือชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์​ จำกัด กำลังเดินหน้าตามแผนพัฒนาทางธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับทิศ ทางของกลุ่ม เอสซีบี เอกซ์ (SCBx) และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าว ซึ่งจะมีผล ในระบบเทรด (ตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) และเอกสารการทำธุรกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบใดๆ กับธุรกรรมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ของท่านที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทภายใต้กลุ่ม เอสซีบี เอกซ์ (SCBx) ที่พร้อมพัฒนา ผลิต ภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนครบวงจร สร้างนวัตกรรมการลงทุนแห่งอนาคต ภายใต้กรอบและการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับท่านต่อไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจกับบริการของเราตลอดมา

เตรียมพบกับแอปพลิเคชันลงทุนใหม่เร็วๆ นี้

บริการและผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

ยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน SCBS Easy Invest ได้อยู่หรือไม่
ปัจจุบันลูกค้ายังสามารถลงทุนได้ผ่าน แอปพลิเคชันยังเป็นแอป Easy Invest ได้เหมือนเดิม และโปรดติดตามแอปพลิเคชันเพื่อการลงทุนใหม่ เร็วๆ นี้
ชื่อ SCBS หายไปจากแอปพลิเคชัน Streaming
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ตัวย่อที่ใช้ในแอปพลิเคชัน Streaming และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า จะเปลี่ยนจาก SCBS เป็น INVX ซึ่งเป็นตัวย่อของชื่อบริษัทใหม่ InnovestX Securities Co., Ltd.
การเปลี่ยนชื่อบริษัท มีผลกระทบต่อเอกสาร/ธุรกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าหรือไม
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์​ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด โดยมีชื่อย่อ INVX และเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์บริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 2565 ในระบบเทรด และเอกสารการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้า

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบใดๆ กับธุรกรรมการลงทุน เอกสาร ตลอด จนสิทธิประโยชน์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ แต่อย่างใด ลูกค้าสามารถใช้บริการต่างๆ จากบริษัทฯ ได้ตามปกติ
ช่องทาง Social Media ของบริษัท InnovestX
จากการเปลี่ยนชื่อของบริษัท ทำให้มีการเปลี่ยนชื่อ social media ต่างๆ ให้สอดคล้องกับชื่อ บริษัทใหม่ โดยเปลี่ยนจากเดิมชื่อ SCBS Securities เป็น InnovestX
- Facebook page : InnovestX
- Youtube : InnovestX
- Instagram : InnovestX
- Twitter : @InnovestX
- Line Official Account : @Easyinvest (บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง)
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับบริษัท InnovestX ในช่องทางใดบ้าง
ลูกค้าสามารถติดต่อผ่าน InnovestX customer service ได้ที่
- Direct Message : Facebook InnovestX
- Email : InnovestX_contact@scb.co.th
- โทร : 02-949-1999

เตรียมพบกับเว็บไซต์เพื่อการลงทุนใหม่ จาก Innovestx เร็วๆ นี้

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ SCBS