ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}
แชร์บทความนี้

TFEXTFEX

โปรโมชันพิเศษ InnovestX x EastSpring

ลดหย่อนภาษี 66 ต้องกองทุน EastSpring ที่ InnovestX เท่านั้น ที่แรก ที่เดียว คุ้มสุด ซื้อ 1 ได้ถึง 4

คุ้มคุณภาพ : ได้ลงทุนในกองทุน 33 กองทุนที่ร่วมรายการ

คุ้มค่า : ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 35%

คุ้มกว่าเดิม : รับกองทุน T-CASH 100 บาท เมื่อลงทุนในกองทุนที่กำหนด ทุกๆ 50,000 บาท

คุ้มต่อใจ : บลจ. EastSpring และ InnovestX จะร่วมบริจาคเงินให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ระยะเวลา 06 พ.ย. - 28 ธ.ค. 2566

รายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมโครงการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมลดหย่อนภาษี

No.Fund NameFund CodeSSF/RMF
1.Thanachart Eastspring China A Super Savings FundT-ES-ChinaA-SSFSSF
2.Thanachart Eastspring Global Capital Growth Super Savings FundT-ES-GCG-SSFSSF
3.Thanachart Eastspring Global Technology Super Savings FundT-ES-GTech-SSFSSF
4.Thanachart Eastspring Global Innovation Super Savings FundT-ES-GINNO-SSFSSF
5.TMB Asian Growth Leaders Retirement Mutual FundTMBAGLRMFRMF
6.TMB China Opportunity Retirement Mutual FundMBCORMFRMF
7.TMB Emerging Active Equity Retirement Mutual FundTMBEAERMFRMF
8.TMB European Growth Retirement Mutual FundTMBEGRMFRMF
9.TMB SET50 Retirement Mutual FundTMB50RMFRMF
10.TMB Property Income Plus Retirement Mutual FundTMBPIPRMFRMF
11.TMB Global Bond Retirement Mutual FundTMBGRMFRMF
12.JUMBO 25 Retirement Mutual FundJB25RMFRMF
13.TMB US500 Retirement Mutual Fund/td> TMBUS500RMFRMF
14.TMB BOND Retirement Mutual FundTMBBFRMFRMF
15.TMB Thai Mid Small Minimum Variance Retirement Mutual FundTMBTMSMVRMFRMF
16.TMB Global Income Retirement Mutual FundTMBGINCOMERMFRMF
17.TMB Eastspring Global Innovation Retirement Mutual FundTMB-ES-GINNO-RMFRMF
18.TMB Global Property Retirement Mutual FundTMBGPROPRMFRMF
19.TMB Global Quality Growth Retirement Mutual FundTMBGQGRMFRMF
20.TMB Japan Equity Retirement Mutual FundTMBJERMFRMF
21.TMB Eastspring Vietnam Active Equity Retirement Mutual FundTMB-ES-VIETNAM-RMFRMF
22.TMB Eastspring Star50 Chinese Technology Retirement Mutual FundTMB-ES-STARTECH-RMFRMF
23.Thanachart SET50 Retirement Mutual FundT-SET50RMFRMF
24.Thanachart Eastspring China A Retirement Mutual FundT-ES-ChinaA-RMFRMF
25.Thanachart Equity Retirement Mutual FundT-NERMFRMF
26.Thanachart Global Bond Retirement Mutual FundT-GlobalBondRMFRMF
27.Thanachart Eastspring Global Capital Growth Retirement Mutual FundT-ES-GCG-RMFRMF
28.Thanachart Global Equity Retirement Mutual FundT-GlobalEQRMFRMF
29.Thanachart Global Healthcare Retirement Mutual FundT-HealthcareRMFRMF
30.Thanachart Low Beta Retirement Mutual FundT-LowBetaRMFRMF
31.Thanachart Eastspring Global Innovation Retirement Mutual FundT-ES-GINNO-RMFRMF
32.Thanachart Property Sector Retirement Mutual FundT-PropertyRMFRMF
33.Eastspring Indonesia Active Equity Retirement Mutual FundES-INDONESIA-RMFRMF

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ : InnovestX X Eastspring Tax fund 2023 สำหรับลูกค้ากองทุนลดหย่อนภาษี


1. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นรายการส่งเสริมการขายของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.) และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ. กำหนด โดย InnovestX เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์เท่านั้น

2. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ทำรายการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF/RMF) ผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX ภายในระยะเวลาโปรโมชันตามที่กำหนดเท่านั้น โดยกองทุนลดหย่อนภาษีที่เข้าร่วมโครงการเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีที่บลจ.กำหนด (ตามเอกสารแนบ ตารางรายชื่อกองทุนลดหย่อนภาษีที่เข้าร่วมโครงการ)

3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายต้องมีคำสั่งซื้อที่สำเร็จและได้รับการจัดสรรกองทุนลดหย่อนภาษีภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายจากทางบลจ. เมื่อลงทุน ทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับกองทุนรวมตราสารเงิน T-CASH จาก บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำนวน 100 บาท (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

5. สำหรับทุกๆ 50,000 บาท ตามข้อ 4 บลจ.จะสบทบเงินเพื่อบริจาคในนามบลจ. ให้กับมูลนิธิ / โรงพยาบาลตามที่กำหนด จำนวน 100 บาท (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) ในปี 2567

6. หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามข้อ 4 มีการลงทุนครบทุกๆ 200,000 บาท ทาง InnovestX จะทำการสมทบบริจาคในนามบริษัทฯ ให้กับมูลนิธิ / โรงพยาบาลตามที่กำหนด จำนวน 200 บาท

7. ทั้ง ทาง InnovestX และ บลจ. จะทำการบริจาคเงินในปี 2567

8. ระยะเวลาของโครงการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566

9. สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

10. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ในทุกกรณี

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกกิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ผลการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิอันเด็ดขาดและถือเป็นที่สุด

12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ innovestx_contact@scb.co.th หรือส่งข้อความบนเพจเฟซบุ๊ก InnovestX หรือ กรุณาติดต่อกลุ่มลูกค้าฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 02-949-1999 และ 02-949-1234คำเตือน

คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์

 

กลับด้านบน