ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

รู้ทันความเสี่ยง และแนวทางกระจายความเสี่ยงจากกองทุนรวม

blog_list_heading
02 ส.ค. 2566;
12278
แชร์บทความนี้
test_blog_details_img

เนื้อหาโดยรวม

  ความเสี่ยงจากกองทุนรวมเกิดได้จากหลายปัจจัยและมีอยู่หลายระดับ มารู้จักความเสี่ยงเหล่านี้พร้อมแนวทางการกระจายความเสี่ยงในกองทุนรวมได้ในบทความนี้

การลงทุนในกองทุนรวมเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมอีกประเภทหนึ่ง ทั้งในกลุ่มนักลงทุนมือใหม่และมือโปร ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนทุกรูปแบบย่อมมีความเสี่ยง ไม่เว้นแม้แต่การลงทุนในกองทุนรวมก็เช่นเดียวกัน โดยในบทความนี้เหล่านักลงทุนจะได้รู้จักกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม ที่เกิดขึ้นได้จาก 6 ปัจจัยหลัก อีกทั้งยังมีระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนจำเป็นจะต้องเรียนรู้ พร้อมแนวทางกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ที่นักลงทุนสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่าย ๆ ติดตามได้เลย

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนกองทุนรวมมีอะไรบ้าง?

ความเสี่ยงจากกองทุนรวมนั้นสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี 6 ปัจจัยสำคัญเหล่านี้ ที่จะส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวม

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงกองทุนรวม

1.ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมทุกคนต้องเจอ เพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผลกระทบต่อตราสารหนี้ และหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมของคุณ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย คือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น มูลค่าการลงทุนในกองทุนจะต่ำลง แต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำลง มูลค่าการลงทุนในกองทุนจะสูงขึ้น

2.ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการลงทุนแทบทุกประเภท เพราะเมื่อภาวะตลาดโดยรวมเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซาในระดับประเทศ หรือในระดับโลก ก็ย่อมส่งผลมาถึงราคาของหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่ด้วยเช่นกัน

3.ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง และเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศนั้น ๆ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน ซึ่งแน่นอนว่าทำให้เกิดความเสี่ยงจากกองทุนรวมด้วยเช่นกัน เพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้น (Political Risk) จะมีผลกระทบอย่างมีนัยต่อเศรษฐกิจโดยรวม

4.ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนรวมไปลงทุน

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนรวมไปลงทุน (Company Risk) เป็นความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของบริษัทนั้น ๆ ที่กองทุนรวมเลือกเข้าไปลงทุน ไม่ว่าจะในรูปแบบหุ้น ตราสารหนี้ หรืออื่น ๆ

5.ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่เรียกว่าต่อเนื่องมาจากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เพราะหากบริษัทนั้น ๆ บริหารจัดการได้ไม่ดีพอ อาจทำให้ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกำหนด ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนต่อกองทุนรวมได้

6.ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไว้มีอัตราการซื้อ - ขายไม่มากพอ ทำให้ขาดสภาพคล่องในการซื้อกองทุนเพิ่ม หรือขายออกในราคาและจำนวนที่ต้องการ

นอกจาก 6 ปัจจัยหลักเหล่านี้แล้ว ยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ด้วย เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ ซึ่งจะพบได้เมื่อไปลงทุนกับกองทุนรวมในสินทรัพย์ต่างประเทศ

8 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม

เมื่อได้รู้จักกับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากกองทุนรวมกันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูกันว่า กองทุนในรูปแบบต่าง ๆ จะอยู่ในระดับความเสี่ยงใดกันบ้าง

ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะสามารถแบ่งระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมเป็น 8 ระดับ เรียงตั้งแต่เสี่ยงน้อย ไปจนถึงเสี่ยงมากในระดับ 8 ดังนี้

ระดับ 1 กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด คือกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ หมายถึงกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท เงินฝาก, ตั๋วเงินคลัง และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีเป็นหลัก

ระดับ 2 กองทุนรวมตลาดเงินทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนรวมที่เสี่ยงในระดับ 2 หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงินทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนประเภทนี้จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมือนกับกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ แต่จะมีบางส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ แต่จะต้องไม่เกิน 50% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมด

ระดับ 3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับ 3 จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปเป็นหลัก

ระดับ 4 คือ กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับ 4 จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้บริษัทเอกชนเป็นหลัก

ระดับ 5 คือ กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับ 5 จะเป็นการลงทุนที่จะกระจายอยู่ในเงินฝาก ตราสารหนี้ และหุ้นต่าง ๆ

ระดับ 6 คือ กองทุนรวมตราสารทุน หรือ กองทุนรวมหุ้น

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับ 6 จะลงทุนในหลักทรัพย์อย่าง หุ้น หรือ ตราสารทุนเป็นหลัก โดยคิดเฉลี่ยรอบปีบัญชีแล้วเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่กองทุนนั้น ๆ ลงทุน

ระดับ 7 คือ กองทุนรวมหุ้นหมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท หุ้น หรือตราสารทุนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเป็นหลัก เช่น หุ้นที่ลงทุนในธุรกิจกลุ่มธนาคาร, พลังงาน, และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ระดับ 8 คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับ 8 จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ทางเลือกเป็นหลัก เช่น อสังหาริมทรัพย์ น้ำมันดิบ และทองคำ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 8+ ด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายถึงกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และถูกกำกับไว้ในหนังสือชี้ชวนสำหรับกองทุนที่อนุญาตให้ลงทุนได้เฉพาะนักลงทุนสถาบันเท่านั้น โดยกองทุนเหล่านี้จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อนได้เกินกว่าที่กำหนด เช่น ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives), การกู้ยืมเพื่อการลงทุนและธุรกรรม, Short Selling และอื่น ๆ

วิธีกระจายความเสี่ยงในการลงทุนกองทุนรวม

กระจายความเสี่ยงจากกองทุนด้วยการลงทุนในหลาย ๆ กองทุนรวม

จะเห็นได้ว่ากองทุนรวมนั้นมีความเสี่ยงจากหลายปัจจัย และสามารถแบ่งระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมได้เป็น 8 ระดับ ดังนั้นเพื่อการจัดการความเสี่ยงของการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เหล่านักลงทุนจำเป็นจะต้องมีวิธีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยอาจเลือกใช้วิธีการเหล่านี้

1. เลือกลงทุนมากกว่า 1 กองทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกองทุน

2. เลือกกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เพื่อกระจายความเสี่ยงจากตลาดของสินทรัพย์แต่ละประเภท

3. เลือกซื้อ และขายกองทุนรวมตามความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในกองทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากมูลค่าที่เปลี่ยนแปลง

ได้รู้จักกับความเสี่ยงกองทุนรวมและวิธีกระจายความเสี่ยงในการลงทุนกันไปแล้ว หากนักลงทุนคนไหนสนใจอยากเริ่มลงทุนในกองทุนรวม สามารถเลือกลงทุนผ่าน InnovestX แอปพลิเคชันลงทุนที่รวมการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทไว้ในแอปเดียว แถมมีตัวช่วยในการลงทุนมากมาย เช่น ฟีเจอร์ Wealth Idea ซึ่งเป็นฟีเจอร์เพลย์ลิสต์การลงทุน หากสนใจลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX สามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ให้คุณลงทุนในทรัพย์สินที่ต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา

หัวข้ออื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ
กลับด้านบน