ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}
การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) /บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป InnovestX เท่านั้น /ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่นซื้อประกัน FWD ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน InnovestX

 1. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชัน จะต้องซื้อประกันตามที่กำหนดกับบริษัทเอฟดับบิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บนช่องทางแอปพลิเคชัน InnovestX เท่านั้น และต้องซื้อประกันครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน Easy E-Save 10/5 และประกันสุขภาพ Easy E-Health ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน InnovestX จะได้รับ INVX Point เท่ากับยอดประกันที่ซื้อจริง
 4. ลูกค้าสามารถซื้อประกันสะสมทรัพย์ Easy E-Save 10/5 โดยเบี้ยประกันที่ลูกค้าซื้อได้เริ่มต้นที่ 30,000 บาทถึง 400,000 บาท
 5. ลูกค้าสามารถซื้อประกันสุขภาพ E-Health โดยเบี้ยประกันภัยที่จ่ายจริงจะคำนวณจากข้อมูลของผู้ซื้อประกัน (เพศและอายุ) โดยแผนความคุ้มครองจะมีทั้งหมด 3 แผน คือ ความคุ้มครอง 500,000 บาท ความคุ้มครอง 1,000,000 บาท และ ความคุ้มครอง 1,500,000 บาท ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อประกัน
 6. ลูกค้าที่ซื้อประกันสะสมทรัพย์ E-Save 10/5 และประกันสุขภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับ INVX Point ทางอีเมลที่ลูกค้าใช้ในการเปิดบัญชีบนแอปพิลเคชัน InnovestX ภายใน 60 วันทำการ
 7. เงื่อนไขการให้ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด และบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสท์ เอ็กซ์ จำกัด
 8. เงื่อนไขทั่วไป
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ www.fwd.co.th/th
  • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอ็กซ์ จำกัดเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป InnovestX เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป InnovestX ได้ที่ อีเมล innovestx_contact@scb.co.th หรือเพจเฟซบุ๊ก InnovestX
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อกำหนดและใช้คะแนน INVX Point

 1. ผู้ขอใช้บริการสามารถนำคะแนน INVX Point ที่ได้รับจากการซื้อเบี้ยประกันกับ FWD สำเร็จ มาใช้แลกรับของรางวัลได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน InnovestX เท่านั้น โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทกำหนด
 2. โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องล็อกอินแอปพลิเคชัน InnovestX จากนั้นไปยังเมนู Profile เลือกที่แถบเมนู คะแนน InnovestX จากนนั้นทำการแลกของรางวัลตามที่ต้องการ
 3. จำนวนคะแนน INVX Point ที่จะใช้แลกของรางวัล และ ในแต่ละคราว จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน InnovestX
 4. หากผู้ขอใช้บริการทำการแลกคะแนน INVX Point หลายรายการต่อวัน คะแนน INVX Point ของผู้ขอใช้บริการจะถูกตัดตามลำดับการทำรายการ
 5. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีคะแนน INVX Point ไม่เพียงพอที่จะทำการแลกคะแนน หากผู้ขอใช้บริการแสดงเจตนาแลกคะแนน INVX Point เกินกว่าจำนวนคะแนน INVX Point ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่ บริษัทจะทำการแลกคะแนนเท่ากับคะแนน INVX Point ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่ ณ ขณะนั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีไม่กระทบต่อคำสั่งซื้อสินทรัพย์ที่ผู้ขอใช้บริการได้ทำคำสั่งพร้อมกับการแสดงเจตนานำคะแนน INVX Point มาใช้แลกเครดิตเงินคืนแต่อย่างใด
 6. คะแนน INVX Point ที่นำมาใช้แลกเครดิตเงินคืนจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 7. คะแนน INVX Point ไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน และ/หรือ โอนสิทธิ เครดิตเงินคืนให้แก่บุคคลอื่นได้
 8. คะแนน INVX Point มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากเดือนที่ได้รับคะแนน และจะสิ้นสุดเมื่อถึงกำหนด 2 ปี ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนเดียวกับที่ผู้ขอใช้บริการได้คะแนน (เช่น ผู้ขอใช้บริการได้รับคะแนน INVX Point เมื่อเดือนเมษายน 2566 คะแนน INVX Point จะครบกำหนดอายุการใช้งานภายในวันสิ้นเดือนของเดือนเมษายน 2568 เป็นต้น)
 9. กรณีที่มีความผิดพลาดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันมีผลให้ข้อมูลผู้ใช้บริการได้รับคะแนน INVX Point และ/หรือใช้คะแนน INVX Point และ/หรือได้รับเครดิตเงินคืน และ/หรือ ของรางวัล และ/หรือ สิ่งอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด ไม่ถูกต้องตามสิทธิที่ผู้ขอใช้บริการได้รับ บริษัทมีสิทธิที่จะปรับปรุงให้ถูดต้องได้ทันที ทั้งนี้ กรณีมีข้อโต้แย้ง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
กลับด้านบน