ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

FAQs

คำถามพบบ่อย
Warrant คืออะไร?

Warrant (วอร์แรนท์) คือ ตราสารที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์ที่วอร์แรนท์นั้นอ้างอิงอยู่ (Underlying Asset) ซึ่งมีตั้งแต่หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน โดยจะกำหนดราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เอาไว้

ที่เราคุ้นเคยกัน หลักทรัพย์ที่มีวอร์แรนท์อ้างอิงมักเป็นหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ โดยทั่วไป บริษัทจดทะเบียนมักจะแจกวอร์แรนท์ฟรีให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อดึงดูดใจให้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มในอนาคต โดยเงื่อนไข รายละเอียด หรือจุดสำคัญ ที่ผู้ถือวอร์แรนท์ต้องทำความเข้าใจให้ดี ๆ จะประกอบไปด้วย ราคาใช้สิทธิ, รายละเอียดการใช้สิทธิ, ระยะเวลาที่ใช้สิทธิได้ และอายุคงเหลือของวอร์แรนท์

 

 


หุ้น Laggard คืออะไร?

Laggard แปลว่า เชื่องช้า ชักช้า หุ้น Laggard คือหุ้นที่ราคายังไม่ปรับขึ้นมาก เมื่อเทียบกับหุ้นอื่นในอุตสาหกรรม


Outperform Market VS Underperform market

Outperform Market : หุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง มีโอกาสสร้างผลตอบแทนดี

Underperform Market: หุ้นปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ มีแนวโน้มจะสร้างผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดโดยรวม

สิ่งที่เรามักเข้าใจผิด(อย่างมหันต์) เกี่ยวกับกองทุนภาษี SSF RMF
1.ซื้อเท่าไรก็ได้ ซื้อมาก ได้ลดมาก
สิ่งที่ถูกต้อง : ควรซื้อให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และซื้อตามวงเงินสิทธิที่เหลือ หลังหักจากการลดหย่อนประเภทอื่นๆ

ส่วนที่ลงทุนได้เกิน 200,000 บาท จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และกำไรที่ได้รับจากการขายคืน (เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ) จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน

 

2.ซื้อทีเดียว แบบใกล้ๆจะสิ้นปี

สิ่งที่ถูกต้อง : ควรหลีกเลี่ยงซื้อทีเดียวปลายปี เพราะเสี่ยงเจอกับวันหยุดกองทุน ซึ่งอาจจะทำให้รายการการซื้อไม่สมบูรณ์และเสียสิทธิการลดหย่อยภาษี แนะนำทยอยซื้อได้ทั้งปี หรือ DCA

 

3.RMF ซื้อแล้วหยุดได้

สิ่งที่ถูกต้อง : การซื้อกองทุน RMF ตามเงื่อนไขแล้ว ต้องซื้ออย่างน้อย 5 ปี และขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปี ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยที่สุด คือ ปีเว้นปี

 

4.SSF RMF ซื้อแล้วจะกำไรตลอด

สิ่งที่ถูกต้อง : กองทุน SSF และ RMF มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย และบางกองทุนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น ทองคำ น้ำมัน ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดังนั้น การลงทุนในกองทุน SSF RMF มีโอกาสทั้งกำไรและขาดทุน

 

 

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี SSF และ RMF ต้องแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิลดหย่อนไหม ?
สรรพากรกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน SSF และ RMF ต้องแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิลดหย่อน 

ลูกค้าที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมลดหย่อนภาษี SSF หรือ RMF ตั้งแต่ 1 ม.ค 2565 และประสงค์ ใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการส่งข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของตนต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เท่านั้น (ภายในวันทำการสุดท้ายของรอบปีภาษี) 

ไม่สามารถแจ้งตรงต่อกรมสรรพากรโดยใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนแบบเดิมได้ ลูกค้าต้องขอแจ้ง ความประสงค์ โดยสามารถดูลิงก์ของแต่ละบลจ. ได้ที่เนื้อหาด้านบน “ช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ 19 บลจ. ไว้ที่นี่” ครับ

วิธีการหาเลขผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder ID) เพื่อนำไปติดต่อกับบลจ.

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ Unitholder ID ผ่านแอปพลิชัน InnovestX หรือ เจ้าหน้าที่การตลาด โดย เลขที่ถือหน่วยลงทุนจะแตกต่างกันไป ตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

ขั้นตอนที่ 2 นำเลขผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder ID ) ไปติดต่อบลจ. เช่น แจ้งความประสงค์ในการ ส่งข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของตนต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือ ขอหนังสือรับ รองการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเอกสารยื่นแบบภาษี
 • คำถามเกี่ยวกับการเทรดหุ้น อ่านคำถามทั้งหมด
  • หุ้น XD คืออะไร?
  • Outperform Market VS Underperform market
 • บัญชีบริหารเงินสด InnovestX อ่านคำถามทั้งหมด
  • บัญชีบริหารเงินสด InnovestX มีการให้ดอกเบี้ย เหมือน Cash Balance ปัจจุบันหรือไม่
  • บัญชีบริหารเงินสด InnovestX มีการให้ดอกเบี้ย เหมือน Cash Balance ปัจจุบันหรือไม่
 • สมัคร Tax Registration (W8BEN) อ่านคำถามทั้งหมด
  • สมัครลงทะเบียน W8BEN แล้ว แต่ใส่รหัสผิดเกินจำนวนครั้งจนบัญชี lock ต้องทำอย่างไร
  • ขายเงินสกุลต่างประเทศไปแล้ว แต่เงินไม่เข้าบัญชี ต้องทำอย่างไร
 • ซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศผ่าน InnovestX อ่านคำถามทั้งหมด
  • สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินใดได้บ้าง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อซื้อขายสกุลเงินผ่านแอปเป็นอย่างไร
 • ซื้อขายหุ้นต่างประเทศ InnovestX Offshore Stock อ่านคำถามทั้งหมด
  • ต้องมีจำนวนหุ้นฮ่องกง อย่างน้อยเท่าไร ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับปันผล?
  • เวลาเปิด-ปิด ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ที่สามารถลงทุนได้ผ่าน InnovestX
 • การแจ้งเตือนบน InnovestX app (Notification) อ่านคำถามทั้งหมด
  • บริการแจ้งเตือน (Notification) ในแอปพลิเคชัน InnovestX คืออะไร
  • บริการแจ้งเตือน InnovestX มีกี่ประเภท
 • Point to invest อ่านคำถามทั้งหมด
  • Point to invest มีเงื่อนไขในการใช้รหัสส่วนลดอย่างไรบ้าง
  • Point to invest มี Partner ใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการ
 • Realtime Port and T-1 Port อ่านคำถามทั้งหมด
  • Portfolio ที่แสดงในแอปเป็นข้อมูล real-time หรือไม่
  • ผลกำไรขาดทุนของพอร์ตการลงทุนมีการคำนวณอย่างไร
 • แจ้งความประสงค์สั่งจองหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อ่านคำถามทั้งหมด
  • การสั่งจองหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) นั้น ระบบจะทำการหักเงินผ่านบัญชีเลยหรือไม่
  • สามารถสั่งจองหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง(Structured Note) ได้ตอนไหนบ้าง
 • ซื้อขายหุ้นไทยผ่าน Streaming Application ผ่าน SSO อ่านคำถามทั้งหมด
  • กรณีมีหลายบัญชีที่แอปพลิเคชัน Streaming จะยังสามารถทำ Single Sign-On ได้หรือไม่
  • สามารถใช้งาน SSO (single sign-on) ในวันเวลาใดได้บ้าง
 • การเข้าใช้งาน Intelligence Portfolio อ่านคำถามทั้งหมด
  • บริการ Intelligent Portfolios คืออะไร
  • การลงทุนแบบ Thematic Portfolio คืออะไร
 • สร้างแผนการลงทุน  Intelligent Portfolios อ่านคำถามทั้งหมด
  • หากสถานะคำสั่งซื้อ-ขายเป็น "พบข้อผิดพลาด" (Error occurred) ต้องทำอย่างไร
  • ลูกค้าสามารถสร้างแผนการลงทุนได้ตลอดเวลาหรือไม่
 • เพิ่มเงินลงทุน Intelligent Portfolios อ่านคำถามทั้งหมด
  • อยากตั้ง DCA ทำได้หรือไม่
  • สามารถตรวจสอบรายการได้อย่างไรบ้าง
 • ถอนเงิน Intelligent Portfolios อ่านคำถามทั้งหมด
  • ขั้นต่ำในการถอนเงิน
  • สามารถถอนเงินจากพอร์ตลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่
 • การเพิ่มรายการโปรดใน InnovestX App อ่านคำถามทั้งหมด
  • สามารถเลือกระดับการเรียนรู้การลงทุนได้อย่างไร
  • สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในแอปพลิเคชัน InnovestX ได้หรือไม่
 • ขายกองทุนรวม รับเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด InnovestX (Wallet Project) อ่านคำถามทั้งหมด
  • ในการขายกองทุนรวม สามารถนำเงินเข้าบัญชีอื่นนอกจากบัญชีบริหารเงินสดได้หรือไม่
  • หลังขายกองทุนรวมแล้ว เงินจะเข้าบัญชีบริหารเงินสดวันไหน
 • ซื้อกองทุนรวมผ่าน บัญชีบริหารเงินสด InnovestX (Wallet Project) อ่านคำถามทั้งหมด
  • หากเงินในบัญชีบริหารเงินสดไม่เพียงพอต่อการทำรายการ สามารถซื้อกองทุนรวมได้หรือไม่
  • หากซื้อกองทุนรวมจะถูกตัดเงินผ่านช่องทางใด
 • ถอนเงิน บัญชีบริหารเงินสด InnovestX (Wallet Project) อ่านคำถามทั้งหมด
  • ขั้นต่ำในการถอนเงิน
  • ถอนเงินได้กี่ช่องทาง
 • เติมเงิน บัญชีบริหารเงินสด InnovestX (Wallet Project) อ่านคำถามทั้งหมด
  • เมื่อทำการเติมเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด เงินจะเข้าบัญชีทันทีหรือไม่
  • วิธีเติมเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด ทำอย่างไร
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ บัญชีบริหารเงินสด InnovestX (Wallet Project) อ่านคำถามทั้งหมด
  • บัญชีบริหารเงินสดต่างประเทศ (Offshore Cash Balance) ที่เคยอยู่ในแอป InnovestX หายไป ต้องทำอย่างไร
  • กรณีที่มีเงินค้างอยู่ในบัญชีบริหารเงินสดต่างประเทศ (Offshore Cash Balance) สามารถโอนเงินเข้ามาที่บัญชีบริหารเงินสดบนแอปพลิเคชัน InnovestX ได้หรือไม่

Still need help?

หากคุณยังมีข้อสงสัย คุยกับเราเลย