ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 10. กลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น (Structured Notes)

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รวมคุณสมบัติของหุ้นกู้ และตราสารอนุพันธ์ไว้ด้วยกัน นับเป็น หุ้นกู้ประเภทหนึ่ง ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์ที่กำหนด เช่น หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงสามารถออกแบบการลงทุนได้ตามที่นักลงทุนต้องการ (Customization) ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุน ที่มีความเข้าใจ และมุมมองเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่นำมาอ้างอิง ต้องการโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก หรือการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

Fixed Coupon Equity Linked หรือ Knock-in Knock-Out (KIKO)
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น มีการจ่ายคืนเงินต้น และผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง (ราคาหุ้น) ได้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุกเดือนตลอดช่วงอายุตราสาร และรับเงินต้นเมื่อครบกำหนด หากไม่เกิดเหตุการณ์ Knock Out ที่จะทำให้ต้องไถ่ถอนก่อนกำหนด หรือเหตุการณ์ Knock In ที่อาจทำให้ได้รับหุ้นอ้างอิงแทนเงินต้น

Equity Link Note
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่ได้รับการไถ่ถอนเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงหรือเงินสดแล้วแต่กรณี

Principal Protective Note
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่ได้รับการไถ่ถอน เป็นเงินสด โดยมีการคุ้มครองเงินต้นตามระดับที่นักลงทุนเป็นผู้กำหนด

ลงทุน Structured Notes ประเภท KIKO กับ InnovestX

อัตราดอกเบี้ยจ่าย
รายเดือนที่สูงกว่า
หุ้นกู้ปกติ
เงินลงทุนขั้นต่ำ
เพียง1 ล้านบาท
หรือ 30,000 USD
ไม่มีค่า
ธรรมเนียมการซื้อ
ระยะเวลา
การลงทุนสั้น
3-6 เดือน
สามารถ Customize
หุ้นได้ตามที่ต้องการ
คัดเลือกหุ้นโดย
InnovestX Research
และ Wealth Strategy
& Advisory Team
ดูผลตอบแทน
KIKO ได้จากพอร์ต
รวมการลงทุนบน
InnovestX App

ความเสี่ยงในการลงทุน KIKO

Market Risk
ความเสี่ยงในด้านราคาตลาด ซึ่ง KIKO นั้นผูกกับราคาหุ้นอ้างอิง
Issuer's Credit Risk
ความเสี่ยงด้านผู้ออก KIKO หากเกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ (issuer default)
Liquidity Risk
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เนื่องจากหากลงทุนใน KIKO แล้ว นักลงทุนต้องถือ KIKO จนครบสัญญา หรือหากมีการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Knock-out scenario) จะไม่สามารถขาย/แปลงสภาพเป็นเงินสดได้ทันที
Physical Delivery Risk
ความเสี่ยงในการได้รับหุ้นอ้างอิงแทนเงินต้น (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
Currency Exchange Risk
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากลงทุนในตลาดต่างประเทศ ทำให้ต้องอิงกับค่าเงินของประเทศที่ลงทุน (กรณีลงทุนใน KIKO หุ้นต่างประเทศ)
สนใจเริ่มลงทุนกับ InnovestX
เพียงกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับscbs image
กลับด้านบน