ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

เพิ่มโอกาสในการลงทุนแม้ในภาวะตลาดผันผวนหรือตลาดขาลง โดย “ผู้ยืม” จะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาที่ขายชอร์ตกับราคาที่ซื้อคืน และ “ผู้ให้ยืม” จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเป็นค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์ และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากการถือครองหุ้นนั้น

Highlights of the SBL service

จุดเด่นของบริการ SBL (Stock Borrowing and Lending)

 

จุดเด่นผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower)​


ทางเลือกทำกำไร

เพิ่มทางเลือกในการทำกำไร หรือป้องกันความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง

คืนหลักทรัพย์ได้

สามารถคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาเมื่อใดก็ได้

คำนวณตามจริง

ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์คำนวณตามจริงเป็นรายวัน

จุดเด่นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender)​​


เพิ่มผลตอบแทนในพอร์ต

สามารถเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

รับเงินปันผล ซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ยังคงสิทธิ์การรับเงินปันผล ซื้อหุ้นเพิ่มทุน และอื่น ๆ

สามารถเรียกคืนเมื่อใดก็ได้

สามารถสั่งขายหุ้นที่ให้ยืม หรือสามารถเรียกคืนเมื่อใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

How To Start?

ใช้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ติดต่อผู้แนะนำ
scbs image
 • ติดต่อผู้แนะนำการลงทุน หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ InnovestX Call Center

  โทรศัพท์: 0 2949 1999 โทรสาร: 0 2949 1114

  E-mail: InnovestX.customerservice@scb.co.thscbs imageขั้นตอนการทำธุรกรรม SBL

Stock Borrowing and Lending

 

การยืมหลักทรัพย์ (Borrowing)การให้ยืมหลักทรัพย์ (Leading)
เริ่มต้น1. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash & Cash Balance) หรือบัญชีมาร์จิ้น (Credit Balance)
2. ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับ Innovestx
1. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash & Cash Balance)
2. ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับ Innovestx
3. กรอกรายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะให้ยืมในหนังสือแสดงความประสงค์ในการให้ยืมหลักทรัพย์
ยืม3. วางหลักประกันการยืมหลักทรัพย์เป็นเงินสด ขั้นต่ำ 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
4. ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อทำการยืมหลักทรัพย์ และขายชอร์ต
5. ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์
4. ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
คืน6. ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อซื้อและคืนหลักทรัพย์ที่ยืม
7. รับหลักประกันการยืมหลักทรัพย์คืนเข้าพอร์ท
8. ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการคืนหลักทรัพย์ที่ยืม
5. ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ 5% ต่อปี ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม (ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน) โดยหักจากหลักประกันทุกสิ้นเดือนหรือเมื่อคืนหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 3% ต่อปี ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยโอนเข้าบัญชีเงินสด (Cash Balance) ทุกสิ้นเดือน

 

 

เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

• ระยะเวลาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็นแบบไม่กำหนดเวลา (At Call)  โดยผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมสามารถคืนหรือเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
• หลักทรัพย์ที่จะให้ยืมได้ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ชำระราคาแล้ว และปลอดภาระผูกพัน
• ผู้ยืมหลักทรัพย์ต้องวางหลักประกันเริ่มต้นเป็นเงินสด ขั้นต่ำ 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม และต้องขายชอร์ตภายในวันเพื่อนำเงินค่าขายมารวมกับหลักประกันเริ่มต้นเป็น 150% ตามเกณฑ์กลต.
• บริษัทจะทำการคำนวณมูลค่าหลักประกันเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ตามราคาปิดทุกสิ้นวัน และผู้ยืมต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กลต.และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
• เมื่อหลักทรัพย์ถูกให้ยืม บริษัทจะวางหลักประกันให้ผู้ให้ยืมโดยแยกออกจากหลักประกันอื่น โดยผู้ยืมไม่สามารถถอนหรือได้รับดอกเบี้ยบนหลักประกัน
• ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จะคำนวณเป็นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาปิดในแต่ละวัน โดยนับตั้งแต่วันที่ยืมหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงวันที่ส่งมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ให้ยืม

 

 

 

 

Promotion

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

FAQs

คำถามพบบ่อย
จะเปิดบัญชีลงทุนกับ InnovestX ได้อย่างไร ?

สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง

• SCB Easy App

• InnovestApplication

• สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

เปิดบัญชีผ่าน SCB Easy App ทำอย่างไร ?
เปิด SCB Easy App > ธุรกรรมของฉัน > การลงทุน > หลักทรัพย์และการลงทุนอื่นๆ > เปิดบัญชีลงทุน
เปิดบัญชีผ่าน InnovestX ทำอย่างไร ?

เปิด InnovestX > ลงทะเบียน > ระบุข้อมูลบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกด “เปิดบัญชีลงทุน”  

> กด “ยินยอม” เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว > กด “ยินยอม” ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ InnovestX

> กรอกข้อมูลบัตรประชาชนและกด “ถัดไป” > ยืนยัน SMS-OTP > เชื่อมต่อกับ SCB Easy > ใส่ PIN และยินยอมเงื่อนไข

> Liveness check หรือ NDID ตามที่หน้าจอปรากฏ > สร้าง PINและยืนยัน PIN > ระบุข้อมูลส่วนตัว > เลือกบัญชี ATS

> ตอบแบบประเมินความเสี่ยง > กรอก Referral Code (ถ้ามี) > ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลส่วนตัว > กรอก email OTP และยืนยัน

> สร้างรหัสผ่าน > เปิดบัญชีสำเร็จ

เปิดบัญชีผ่าน สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ทำอย่างไร ?
นำบัตรประชาชน ติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใดก็ได้ที่สะดวก

Still need help?

หากคุณยังมีข้อสงสัย คุยกับเราเลย
กลับด้านบน