ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 10. กลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

Is This Right For Me?

ROBO ADVISOR เหมาะกับคุณเพราะ

ต้องการลงทุน
เพื่อเป้าหมายในอนาคต

ไม่มีเวลาลงทุนด้วยตัวเอง
และมีความรู้การลงทุนไม่มากพอ

เงินลงทุนเริ่มต้นครั้งแรก
เพียง 5,000 บาท

scbs image
scbs image

What Is Robo Advisor?

รู้จักบริการ Robo Advisor

 

บริการ Robo Advisor คืออะไร

บริการ Robo Advisor คือ บริการสร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติซึ่งจะช่วยออกแบบสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ความเสี่ยงและความต้องการลงทุนของแต่ละคน ช่วยบริหารพอร์ตลงทุน ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และปรับพอร์ตลงทุนให้อัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนความเสี่ยงและความต้องการของผู้ลงทุน และภาวะตลาดอยู่เสมอ

บริการ Robo Advisor เหมาะกับใคร

บริการ Robo Advisor เหมาะกับทุกคนที่ต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายในอนาคต แต่ไม่มีเวลาลงทุนด้วยตัวเองยังมีความรู้เรื่องการลงทุนไม่มากพอ ยังไม่ว่างศึกษาเรื่องการลงทุน และที่สำคัญอยากมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาคอยให้คำแนะนำ ช่วยจัดสรรและปรับพอร์ตลงทุนแบบส่วนตัว ที่พิเศษกว่านั้นคือ ทุกคนสามารถให้บริการ ROBO ADVISOR ช่วยสร้างและบริหาร พอร์ตลงทุนได้ เพียงมีเงินลงทุนเริ่มต้น 5,000 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งลงทุนรายเดือนกับบริการ ROBO ADVISOR ได้ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,000 บาท เพราะยิ่งลงทุนบ่อย ก็จะยิ่งบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน และสุขภาพทางการเงินที่ดีด้วย

การทำงานของบริการ Robo Advisor

1. สร้างแผน
เริ่มต้น ลูกค้าจะต้องสร้างพอร์ตลงทุน โดยกำหนดเป้าหมายและความต้องการในการลงทุนบนแอปพลิเคชัน EASY INVEST ได้แก่ เงินลงทุนที่ต้องการลงทุนครั้งแรก ระยะเวลาลงทุน เงินลงทุนรายเดือน ระดับความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน และลูกค้าต้องการลงทุนแบบมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ (ลูกค้าต้องการให้มีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่)

2. จัดทัพ
เริ่มต้น ลูกค้าจะต้องสร้างพอร์ตลงทุน โดยกำหนดเป้าหมายและความต้องการในการลงทุนบนแอปพลิเคชัน EASY INVEST ได้แก่ เงินลงทุนที่ต้องการลงทุนครั้งแรก ระยะเวลาลงทุน เงินลงทุนรายเดือน ระดับความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน และลูกค้าต้องการลงทุนแบบมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ (ลูกค้าต้องการให้มีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่)
หลังจากลูกค้าระบุข้อมูลความต้องการครบถ้วนแล้ว บริการ ROBO ADVISOR จะออกแบบพอร์ตกองทุนรวมให้กับลูกค้า โดยคัดเลือกกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก แล้วลงทุนในสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงของทั้งพอร์ตลงทุนเท่ากับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ บริการ ROBO ADVISOR จะไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนกองทุนรวมที่ได้เลือกให้ และไม่อนุญาตให้ลูกค้าเลือกขายกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งในพอร์ตลงทุนด้วยตนเอง เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนของบริการ ROBO ADVISOR อยู่เสมอ หากลูกค้าพึงพอใจกับพอร์ตลงทุนที่บริการ ROBO ADVISOR ได้จัดสรรให้ สามารถกดยืนยันสร้างพอร์ตลงทุน บริการ ROBO ADVISOR จะไปตัดเงินลงทุนจากบัญชีธนาคารของลูกค้า และจะจัดสรรหน่วยลงทุนเข้าพอร์ตลงทุนของลูกค้าภายใน 4 วันทำการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกองทุนรวมของบริการ ROBO ADVISORประกอบด้วย 3 ข้อ คือ

2.1 หลักเกณฑ์เชิงปริมาณ (Quantitative Criteria)

คัดเลือกกองทุนรวมที่มีความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในประเด็นของผลตอบแทนเน้นเลือกกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอมากกว่ากองทุนรวมที่มีผลตอบแทนย้อนหลังสูงที่สุดโดยพิจารณาข้อมูลในหลายช่วงเวลาประกอบกับการพิจารณาผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์ว่าในแต่ละช่วงเวลากองทุนรวมนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกันสามารถสร้างผลการดำเนินงานเป็นลำดับต้น ๆ ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ในประเด็นของความเสี่ยง เน้นเลือกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำกว่ากองทุนรวม

ประเภทเดียวกันโดยเปรียบเทียบจากเปอร์เซ็นไทล์ของค่าความผันผวนของการดำเนินงาน และผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง (Maximum Drawdown)ซึ่งเป็นค่าเบื้องต้นที่บ่งบอกถึงความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้จัดการกองทุนในช่วงขาลง

2.2 หลักเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Criteria)

วิเคราะห์ทีมผู้จัดการกองทุนและขั้นตอนในการบริหารกองทุนคัดเลือกกองทุนรวมจากขั้นตอนการลงทุน มุมมองการลงทุน การบริหารกองทุนรวมในภาวะต่าง ๆ การบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงทีมงานบริหารการลงทุน โดยประเมินจากการสอบถามตัวแทนของ บลจ. เพื่อประกอบกับปัจจัยเชิงปริมาณ

2.3 หลักเกณฑ์อื่น (Other Criteria)

พิจารณาประเด็นอื่นที่ส่งผลกระทบกับการลงทุนพิจารณาข้อมูลของกองทุนรวมในมิติอื่นประกอบกับหลักเกณฑ์สองข้อข้างต้น เช่น  ขนาดกองทุนรวมควรมีความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ที่กองทุนรวมบริหาร เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นควรมีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถรองรับสภาพคล่องของเงินที่เข้าออกจากกองทุนรวมได้ตามวัตถุประสงค์กองทุนหุ้นขนาดเล็กหากมีขนาดใหญ่เกินไปก็อาจจะกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม, อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (Total Expenses Ratio) ยิ่งสูงก็จะยิ่งกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ


3. ปรับพอร์ต (รีบาลานซ์)
เพื่อให้พอร์ตลงทุนของลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมาย ระดับความเสี่ยง และภาวะตลาด บริการ ROBO ADVISOR ซึ่งเป็นผู้ช่วยลงทุนให้กับลูกค้า จะคอยติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของพอร์ตลงทุนของลูกค้า และสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และดำเนินการปรับพอร์ต (rebalance) อัตโนมัติให้ทันที

 

3.1 พอร์ตลงทุนของลูกค้าเบี่ยงเบนไปจากสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

เนื่องจากราคาของกองทุนรวมจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด สัดส่วนของสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ลงทุนก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด หากการเปลี่ยนแปลงนี้มากพอจะทำให้ การลงทุนในพอร์ตลงทุนของลูกค้าไม่เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อาจมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น บริการ ROBO ADVISOR จะคอยติดตามและพิจารณาสัดส่วนการลงทุนให้กับพอร์ตลงทุนทุกพอร์ตในระบบ และหากพบพอร์ตลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนที่แนะนำ ก็จะปรับสัดส่วนกองทุนรวมให้กลับสู่สัดส่วนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

3.2 สถานการณ์ตลาดการลงทุนเกิดการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการการลงทุนจะมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามสภาวะตลาด ประเมินความเหมาะสมของแผนการลงทุน และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ AI ประกอบในการช่วยจับสัญญาณตัวเลขการลงทุนต่าง ๆ และส่งสัญญาณการปรับพอร์ตลงทุน เพื่อให้แผนการลงทุนสอดรับกับภาวะการลงทุน และมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ในการปรับพอร์ตลงทุนอัตโนมัติ บริการ ROBO ADVISOR จะขายกองทุนรวมบางส่วนภายในพอร์ตลงทุนของลูกค้า โดยเงินค่าขายกองทุนรวมเหล่านี้จะแสดงผลชั่วคราวเป็น “เงินสดสำหรับการปรับพอร์ตอัตโนมัติ” บนแอปพลิเคชัน EASY INVEST หลังจากนั้น บริการ ROBO ADVISOR จึงจะนำเงินสดส่วนนี้ไปซื้อกองทุนรวมอีกครั้ง ตามสัดส่วนการลงทุนใหม่
ลูกค้าสามารถเพิ่มเงินลงทุนเข้าพอร์ตที่สร้างไว้ได้ทุกเมื่อ โดยเมื่อลูกค้าส่งคำสั่งเพิ่มเงินลงทุน บริการ ROBO ADVISOR ก็จะนำเงินลงทุนมาจัดสรรตามสัดส่วนการลงทุนให้เองอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสร้างพอร์ตลงทุนได้หลายพอร์ต เพื่อตอบสนองเป้าหมายและความต้องการในการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น พอร์ตที่มีเป้าหมายระยะสั้น อาจจะไม่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากนัก ในขณะที่พอร์ตที่มีเป้าหมายระยะยาว อาจจะรับความเสี่ยงได้สูงกว่า

 

Why Robo Advisor

ทำไมต้องใช้บริการ Robo Advisor

เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท

ทุกคนสามารถให้บริการ ROBO ADVISOR ช่วยสร้างและบริหารพอร์ตลงทุนได้ เพียงมีเงินลงทุนเริ่มต้น 5,000 บาทสำหรับครั้งแรก

ตั้งลงทุนอัตโนมัติรายเดือน เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

การลงทุนสม่าเสมอ ช่วยสร้างวินัยและสุขภาพที่ดีทางการเงิน เพื่อบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายกองทุนรวมเทียบเท่ากับการที่คุณลงทุนเอง

บริหารและปรับพอร์ต ลงทุนอัตโนมัติ

ปรับพอร์ตลงทุนให้อัตโนมัติตามภาวะตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน

ช่วยออกแบบพอร์ตที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ

โดยคัดเลือกกองทุนรวมจาก 16 บลจ. เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของคุณที่สุด

สรุปผลดำเนินงานรายเดือน

มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายเดือนให้คุณทราบสถานการณ์ลงทุนอย่างใกล้ชิด

scbs image

How IT Works?

การทำงานของบริการ ROBO ADVISOR
01 สร้างแผน

สร้างแผนและกำหนดเป้าหมาย

scbs image
 • เริ่มต้น ลูกค้าจะต้องสร้างพอร์ตลงทุน โดยกำหนดเป้าหมายและความต้องการในการลงทุนบนแอปพลิเคชัน Innovestx

02 จัดพอร์ตที่เหมาะสม

ระบบจะจัดพอร์ตที่เหมาะสมกับเป้าหมายให้อัตโนมัติ

scbs image
 • ROBO ADVISOR จะออกแบบพอร์ตกองทุนรวมให้กับลูกค้า โดยคัดเลือกกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ได้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกแล้วลงทุนในสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

03 ปรับพอร์ตอัตโนมัติ

ปรับพอร์ตให้อัตโนมัติเมื่อสถานการณ์และภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

scbs image
 • เพื่อให้พอร์ตลงทุนของลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมาย ระดับความเสี่ยง และภาวะตลาดบริการ ROBO ADVISOR ซึ่งเป็นผู้ช่วยลงทุนให้กับลูกค้า จะคอยติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของพอร์ตลงทุนของลูกค้า และสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด


Get Started

เริ่มต้นใช้งาน ROBO ADVISOR

ลูกค้าใหม่

สามารถเปิดบัญชีลงทุนที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา เมื่อบัญชีลงทุนได้รับการอนุมัติ สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Innovestx กดปุ่มเริ่มต้นใช้งานแล้วเริ่มลงทุนได้เลย

ลูกค้าปัจจุบัน

สามารถกดปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน เพื่อเปิดบัญชีลงทุน เมื่อบัญชีลงทุนได้รับการอนุมัติสามารถเข้าใช้งาน และเริ่มลงทุนบนแอปพลิเคชัน Innovestx ได้เลย
เริ่มใช้งานที่ InnovestX

Our Products

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Innovestx

Promotion

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

FAQs

คำถามพบบ่อย
รายการถอนเงินใน Intelligence Portfolio ขึ้นสถานะ “รอดำเนินการ” ทำอย่างไร

เมื่อท่านส่งคำสั่งขาย/ถอนเงินจากบัญชี Intelligence Portfolio ระบบจะดำเนินการส่งคำสั่งขายให้กับท่าน โดยท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชี ATS ตามเงื่อนไขการขายแต่ละกองทุน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการ แต่ทั้งนี้กรณีในช่วงดังกล่าวมีวันหยุดของไทยหรือวันหยุดของต่างประเทศอาจใช้เวลามากกว่าปกติ

 

ต้องทำอย่างไร หากต้องการปิดบัญชี Intelligence Portfolio

ท่านสามารถยกเลิกแผนการลงทุนและส่งคำสั่งขายกองทุนใน Intelligence Portfolio ได้ตลอดระยะเวลาการลงทุนของท่าน ยกเว้นเมื่อพอร์ตการลงทุนของท่านอยู่ในช่วงปรับพอร์ต

 

เมื่อระบบ Intelligence Portfolio ได้ตัดเงินในบัญชีของท่านแล้ว แต่กองทุนยังเข้าพอร์ตไม่ครบ ควรทำอย่างไร?

แม้ระบบจะทำกาลงทุนให้ตามวันที่ได้ส่งคำสั่งซื้อ แต่ทั้งนี้กองทุนแต่ละกองทุน อาจใช้ระยะเวลาในการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดสรรของแต่ละกองทุน ซึ่งโดยทั่วไปท่านจะได้รับการจัดสรรกองหน่วยลงทุนภายใน 2-3 วันทำการ แต่ทั้งนี้กรณีในช่วงดังกล่าวมีวันหยุดของไทยหรือวันหยุดของต่างประเทศการจัดสรรหน่วยลงทุนอาจใช้เวลามากกว่าปกติ

 

เมื่อท่านพบสถานะคำสั่งซื้อ/ขาย เป็น ว่า “พบข้อผิดพลาด (Error occurred) บน Intelligence Portfolio ต้องทำอย่างไร?

1. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้โดยการ กดปุ่ม “ยืนยันการทำรายการอีกครั้ง” ในหน้าพอร์ตการลงทุน หรือไม่พบ กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้สำรองเงินในบัญชีเพียงพอตามแผนการลงทุนที่ท่านเลือกไว้หรือไม่


2. หากไม่พบปุ่ม “ยืนยันการทำรายการอีกครั้ง” ท่านสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน InnovestX Customer Service : 02-949-1999 (ในวันและเวลาทำการ) หรือช่องทางแชท, LINE OA: @innovestx, Facebook: InnovestX ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


Intelligence Portfolio มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการหรือไม่?

ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Intelligence Portfolio จะมีเพียงค่าธรรมเนียมการซื้อ ขายกองทุนรวม ในอัตราที่ปรากฏใน Factsheet ของแต่ละกองทุนรวมตามแผนการลงทุนที่ท่านเลือกเท่านั้น

 

ในระหว่างการ Rebalance พอร์ต สามารถปรับเพิ่ม/ลด เงินลงทุนได้หรือไม่?

การ Rebalance พอร์ตจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา โดยท่าจะได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมลล์ที่ได้ลงทะเบียนไวกับ InnovestX


1. ช่วงการเตรียมความพร้อม (Preparation period) ท่านไม่สามารถเพิ่ม/ลดเงินลงทุนได้ ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าตั้ง DCA ไว้ และวันที่ DCS นั้นตรงกับช่วงเตรียมความพร้อมนี้ เงินในส่วนของการ DCA นี้จะสามารถลงทุนได้ตามปกติ


2.ช่วงกระบวนการปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance Period) ท่านสามารถเพิ่มวงเงินลงทุนได้ แต่ไม่สามารถลดวงเงินลงทุนได้


Portfolio Rebalancing สามารถทำด้วยตนเองได้หรือไม่ และทำเมื่อไหร่?

ลูกค้าไม่สามารถทำการ rebalance พอร์ตด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้พิจารณาการ rebalance ที่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเพื่อให้พอร์ตการลงทุนของลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมาย ระดับความเสี่ยง และภาวะตลาด โดยระบบจะดำเนินการ rebalance ให้อัตโนมัติ โดยท่านจะได้รับอีเมล (ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับ InnovestX) ถึงรายละเอียดและเหตุผลของการปรับพอร์ต รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการ 1 วันล่วงหน้า ก่อนที่ระบบจะดำเนินการปรับพอร์ต

 

Portfolio rebalancing หรือ Rebalancing คืออะไร และทำไมถึงต้องมีการดำเนินการ rebalance พอร์ต

เป็นการปรับสัดส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า และเป้าหมายการลงทุนที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ตลาด

 

Intelligent Portfolios มีจุดเด่นอย่างไร เหมาะกับใคร?

Intelligent Portfolios เป็นบริการบริหารพอร์ตอัตโนมัติอัจฉริยะ เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแนะนำส่วนตัว สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดติดตามการลงทุน และต้องการผู้เชียวชาญแนะนำและมีระบบดำเนินการให้อัตโนมัติ โดยที่สามารถลงทุนเริ่มต้นง่ายๆ เพียง 5,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมการบริหารเพิ่มเติม มีพอร์ตการลงทุนให้เลือกมากกว่า 30 แผนการลงทุน

Portfolio rebalancing หรือ Rebalancing คืออะไร และทำไมถึงต้องมีการดำเนินการ rebalance พอร์ต

เป็นการปรับสัดส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า และเป้าหมายการลงทุนที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ตลาด

รายละเอียดและจุดเด่นของ Robo Advisor / Guru portfolio / Thematic portfolio / Goal- based portfolio มีอะไรบ้าง?

Robo advisor พอร์ตการลงทุนที่ออกแบบได้ตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนแต่ละท่าน บริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ InnovestX ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับพอร์ตให้อัตโนมัติ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้าง Core portfolio สำหรับการลงทุนระยะยาว


Guru portfolio พอร์ตการลงทุน บนความร่วมมือกับกูรูการลงทุนชั้นนำ หลากหลายสไตล์การลงทุนที่คุณเลือกได้ พร้อมระบบจัดการ และปรับพอร์ตให้เหมาะสมอัตโนมัติ มีให้เลือกทั้งพอร์ตความเสี่ยงต่ำ เสี่ยงกลาง และเสี่ยงสูง


Thematic portfolio การลงทุนที่ถูกดีไซน์เพื่อตอบโจทย์นักลงทุน ตามธีมการลงทุน อาทิ เมกะเทรนด์ของโลก และกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ ผ่านการคัดสรรหุ้น และกองทุนชั้นดีจากผู้เชี่ยวชาญ เน้นรับทุกโอกาสการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก และกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในอนาคต ทำให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสสำคัญของการลงทุน


Goal – Based พอร์ตการลงทุนเพื่อพิชิตเป้าหมายทางการเงินให้เป็นจริง สำหรับทุกเป้าหมาย อาทิ การเกษียณ ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือเพื่อการศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และนวัตกรรมเทคโนโลยีการลงทุน ช่วยดูแล และปรับพอร์ตอัตโนมัติอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเสียเวลาติดตามตลาดด้วยตนเอง ปล่อยให้เงินทำงาน เพื่อเป้าหมายของคุณ

Still need help?

หากคุณยังมีข้อสงสัย คุยกับเราเลย
คำเตือน

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยัน และ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบตามที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต”

กลับด้านบน