ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

ลงทุนกองทุนรวม เสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง?

blog_list_heading
21 ส.ค. 2565;
15769
แชร์บทความนี้
test_blog_details_img

เนื้อหาโดยรวม

  ลงทุนกองทุนรวม เสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง? หลายครั้งที่เราซื้อกองทุนรวมแล้วได้ NAV แพงกว่า NAV ที่ประกาศเอาไว้ ก็เป็นเพราะการลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมที่กองทุนเรียกเก็บ 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง และ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสินทรัพย์ของกองทุนรวม

หลายครั้งที่เราซื้อกองทุนรวมแล้วได้ NAV แพงกว่า NAV ที่ประกาศเอาไว้ ก็เป็นเพราะการลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมที่กองทุนเรียกเก็บ 2 ส่วนดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง จะเก็บเมื่อลูกค้าซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนรวม โดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวณที่ทำรายการจริงตามหนังสือชี้ชวนที่ระบุไว้ 

- ค่าธรรมเนียมการขาย หรือค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ (Front-End Fee) คือ ค่าธรรมเนียมที่เก็บเมื่อกองทุนขายหน่วยลงทุนให้กับเรา หรือเมื่อเราซื้อกองทุน- ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน หรือค่าธรรมเนียมเมื่อขาย (Back-End Fee) คือ ค่าธรรมเนียมที่เก็บเมื่อกองทุนรับซื้อหน่วยลงทุนคืนจากเรา หรือเมื่อเราขายกองทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน คือ ค่าธรรมเนียมที่เก็บเมื่อลูกค้าสับเปลี่ยนออกจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee) คือ ค่าธรรมเนียมที่เก็บเมื่อลูกค้าซื้อ หรือขายกองทุน คล้าย ๆ กับค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อหรือค่าธรรมเนียมเมื่อขายข้างต้น แต่ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะเข้าไปรวมอยู่ในสินทรัพย์ของกองทุน เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ในขณะที่ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ข้างต้นที่จะถูกเก็บเพื่อเป็นรายได้ของ บลจ, และตัวแทนขายกองทุน ไม่ได้ถูกนำเข้าไปรวมในสินทรัพย์ของกองทุนรวม

2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสินทรัพย์ของกองทุนรวม จะหักเอาจากสินทรัพย์ของกองทุนโดยเฉลี่ยไปทุกวัน โดยเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กับกองทุน โดยกองทุนจะทำการคำนวนและหักค่าธรรมเนียมไว้ก่อนที่จะประกาศ NAV ของแต่ละวัน ดังนั้น NAV ผู้ลงทุนจึงไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประเภทนี้โดยตรง

สำหรับค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะมีการจำนวนเอาไว้เป็นเปอร์เซ็นต่อปี แล้วกองทุนรวมจะนำค่าธรรมเนียมส่วนนี้มาหากออกโดนเฉลี่ยเป็นรายวัน ซึ่งจะค่าธรรมเนียมประเภทนี้หมด 4 ประเภทคือ

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

กลับด้านบน