ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 10. กลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

การคำนวณดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยของฝั่ง Long และฝั่ง Short เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยคำนวณตามจำนวนวันที่ถือครองจริง กรุณาสอบถามอัตราดอกเบี้ยกับผู้แนะนำการลงทุนโดยตรง

1. เมื่อเปิดสถานะ 

Innovestx จะคำนวณดอกเบี้ยฝั่ง Long และ Short ด้วยอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจากวันที่เปิดสถานะถึงวันที่ Single Stock Futures หมดอายุ

1.1 การเปิดสถานะ Long ราคา SSF จะเท่ากับราคาหุ้นสามัญอ้างอิงบวกดอกเบี้ยเรียกเก็บล่วงหน้า 

1.2 การเปิดสถานะ Short ราคา SSF จะเท่ากับราคาหุ้นสามัญอ้างอิงหักด้วยดอกเบี้ยเรียกเก็บล่วงหน้า

 

2. เมื่อปิดสถานะ

จะคำนวณดอกเบี้ยฝั่ง Long และ Short ในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกำหนดโดยคำนวณจากจำนวนวันที่ถือครองจริง

2.1 ในกรณีที่ดอกเบี้ยที่หักไว้ในวันเปิดสถานะมากกว่าดอกเบี้ยที่คำนวณได้จากการถือครองจริง Innovestx จะคืนดอกเบี้ยให้โดยบวกเข้าไปในราคาปิดสถานะ

2.2 ในกรณีที่ดอกเบี้ยที่หักไว้ในวันเปิดสถานะน้อยกว่าดอกเบี้ยที่คำนวณได้จากการถือครองจริง Innovestx จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้โดยหักจากราคาปิดสถานะ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

คำนวณเหมือนกับ Single Stock Futures ประกอบด้วย

 

1. ค่านายหน้า (Commission Fee) คิดที่อัตรา 0.1% ของมูลค่าสัญญา

ค่านายหน้า = 0.1% x ราคา SSF x จำนวนสัญญา x ขนาดสัญญา

2. ค่าธรรมเนียม TFEX TCH และ SEC

• กรณีราคา Single Stock Futures เฉลี่ยเดือนที่แล้วต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100.00 บาท สัญญาละ 0.51 บาท

• กรณีราคา Single Stock Futures เฉลี่ยเดือนที่แล้วสูงกว่า 100.00 บาท สัญญาละ 5.10 บาท

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

 

 

หมายเหตุ

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ InnovestX Call Center 02 949 1999

scbs image
กลับด้านบน