ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 10. กลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

ผูกหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ในบริการหักบัญชีอัตโนมัติ และบริการ e-Dividend

blog_list_heading
69
แชร์บทความนี้

ผูกหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ในบริการหักบัญชีอัตโนมัติและบริการ e-Dividend

01

ตรวจสอบเลขบัญชีเติมเงิน

เลขบัญชีเติมเงินจะอยู่ในอีเมลที่ลูกค้าได้รับ เมื่อบัญชีลงทุนได้รับการอนุมัติ หรือลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขบัญชีเติมเงินได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

carousel_1_1.png
เข้าแอป SCB EASY เลื่อนลงมาและเลือกเมนู”การลงทุน”
carousel_1_2.png
เลือกเมนู“หลักทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ”
carousel_1_2.png
ตรวจสอบเลขบัญชีเติมเงิน
02

เข้าแอปพลิเคชัน SCB EASY เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ“

carousel_2_1.png

เข้าแอปพลิเคชัน SCB EASY และกด“ธุรกรรมของฉัน“

carousel_2_2.png
กด “สมัครบริการบัญชีอัตโนมัติ“
carousel_2_3.png
กด “ยอมรับ“
03

เลือกบัญชีธนาคาร และระบุรหัสผู้ให้บริการ 3403

carousel_2_1.png

เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการ

carousel_2_2.png
เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการ รหัสผู้ใช้บริการเป็น 3403
carousel_2_1.png

กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และกด “ตรวจสอบข้อมูล“

carousel_2_2.png
ระบุรหัสลลูกค้า Ref.1 คือ
เลขบัญชีเติมเงิน
ระบุรหัสลลูกค้า Ref.2 คือ
เลขบัตรประชนชน
carousel_2_2.png
ตรวจสอบและกด “ยืนยัน”
04

เลือกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัส OTP

carousel_2_1.png

เลือกหมายเลขโทรศัพท์ และกด
“ถัดไป“

carousel_2_2.png
กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
carousel_2_2.png
ส่งคำขอสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติสำเร็จ
05

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 อีกครั้ง เลือกบัญชีธนาคารเดิม
แต่ระบุรหัสผู้ให้บริการ 9012

carousel_2_1.png

เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการ

carousel_2_2.png
ระบุเลขรหัสผู้ให้บริการเป็นรหัส 9012
carousel_2_1.png

กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และกด “ตรวจสอบข้อมูล“

carousel_2_2.png
ระบุรหัสลลูกค้า Ref.1 คือ
เลขบัญชีเติมเงิน
ระบุรหัสลลูกค้า Ref.2 คือ
เลขบัตรประชนชน
carousel_2_2.png
ตรวจสอบและกด “ยืนยัน”
06

ส่งสลิปที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 และ 5 ไปที่อีเมล
innovestx_contact@scb.co.th หรือโทรสาร 02 949 1192

07

กรอกเอกสาร และแนบเอกสารเพิ่มเติม

7.1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าสำหรับแก้ไขบัญชีธนาคารในบริการ e-Dividend

หน้าที่ 1
- กรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัญชีเติมเงิน และลงนามด้านล่าง

หน้าที่ 2
- ทำเครื่องหมายถูกหน้า ✓ 1.10 แล้วทำเครื่องหมายถูกในช่องเดียวกัน ✓ เพื่อเลือกว่าเป็นการสมัครใช้บริการ (สำหรับผู้สมัครครั้งแรก) หรือเปลี่ยนบัญชีธนาคาร (สำหรับผู้ที่เคยสมัครแล้ว และต้องการแก้ไข)
- ระบุเลขที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 หลักในช่องที่ 3 รายละเอียดใหม่ (ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง) ของข้อ 1.10
- ลงนามด้านล่างcarousel_2_1.png
carousel_2_2.png

7.2 แบบคำขอแก้ไขข้อมูล FundConnext สำหรับแก้ไขบัญชีธนาคารในการซื้อขายกองทุนรวม

หน้าที่ 1
- กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และทำเครื่องหมายถูกหน้า ✓ ข้อมูลส่วนบุคคล แล้วลงนาม
- ในหัวข้อ เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ทำเครื่องหมายถูกในช่อง ✓ เพิ่ม แล้วระบุรายละเอียดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ประสงค์ผูกบัญชี
- ในหัวข้อ เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ทำเครื่องหมายถูกในช่อง ✓ เพิ่ม แล้วระบุรายละเอียดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ประสงค์จะสมัครผูกบัญชี

หน้าที่ 2
- ในหัวข้อเอกสารแสดงตน ทำเครื่องหมายถูกหน้า ✓ สำเนาบัตรประชาชน
- ในหัวข้อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ทำเครื่องหมายถูกหน้า ✓ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
- ลงนามด้านล่างcarousel_2_1.png
carousel_2_2.png

7.3 บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
- กรอกชื่อ-นามสกุล วันที่ และเลขบัญชีเติมเงิน
- ในหัวข้อ กรณีบุคคลธรรมดา ลงนาม 2 จุดcarousel_2_1.png

7.4 เตรียมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และลงนามรับรองสำเนาดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 ลงนาม และระบุว่า "รับรองสำเนาถูกต้องสำหรับเปลี่ยน e-Dividend"
- ฉบับที่ 2 ลงนาม และระบุว่า "รับรองสำเนาถูกต้องสำหรับ FundConnext"
- ฉบับที่ 3 ลงนาม และระบุว่า "รับรองสำเนาถูกต้องสำหรับ InnovestX เท่านั้น"

2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 ลงนาม และระบุว่า "รับรองสำเนาถูกต้องสำหรับเปลี่ยน e-Dividend"
- ฉบับที่ 2 ลงนาม และระบุว่า "รับรองสำเนาถูกต้องสำหรับ FundConnext"

08

สแกนหรือถ่ายภาพเอกสาร แล้วส่งกลับมาที่ InnovestX

สแกนหรือถ่ายภาพเอกสารทั้งหมด คือ
- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า 2 หน้า
- แบบคำขอแก้ไขข้อมูล FundConnext 2 หน้า
- บัตรลายมือชื่อ 1 หน้า
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ ที่รับรองสำเนาอย่างถูกต้อง
- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก 2 ฉบับ ที่รับรองสำเนาอย่างถูกต้อง

แล้วส่งจากอีเมลที่ลูกค้าให้ไว้กับ SCBS ไปยังอีเมล 3 อีเมล คือ
innovestx_info@scb.co.th

โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า "ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล <ระบุชื่อ-นามสกุลของลูกค้า> A/C <ระบุเลขบัญชีเติมเงิน>"
กลับด้านบน