ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 10. กลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์

ยืดหยุ่นปรับพอร์ตให้คุณ
ไปต่อทุกสภาพตลาด

รู้จักกูรูของเรา !

 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และในตลาดทุนมากกว่า 20 ปี
 • เคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคม CFA Society ประเทศไทย 2 สมัย
 • ได้รับการโหวตให้เป็นนักวิเคราะห์อันดับ 1 ในประเทศไทย ตามผลสำรวจ Asiamoney Brokers Polls ปี 2008 และ 2009 นอกจากนี้ ยังได้รับการโหวตเป็นนักวิเคราะห์อันดับ 1 ในประเทศไทย ปี 2009 อีกเช่นกัน ตามการจัดอันดับรายงาน Institutional Investor magazine All-Asia Research
 • ในปี 2013 ร่วมก่อตั้งบริษัท A. Stotz Investment Research (ASIR) ที่มุ่งเน้นให้บริการบทวิจัย และการลงทุน โดยดำรงตำแหน่ง CEO จนถึงปัจจุบัน
 • ด้านการศึกษาจบปริญญาเอกด้านการเงิน, ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และปริญญาตรีด้านการเงิน

Dr. Andrew Stotz, CFA

Founder and CEO A. Stotz
Investment Research

Global Inflation Plus
Strategy (Low Risk)

ชื่อพอร์ตการลงทุน
Global Inflation Plus Strategy

สไตล์การลงทุน

Risk-based (Low Risk)

พันธมิตรภายใต้ความร่วมมือ

A. Stotz Investment Research

เป้าหมายพอร์ตการลงทุน

ผลตอบแทนคาดหวัง 4% ต่อปี*
คาดการณ์ความผันผวน 8% ต่อปี

แนวทางการจัดสรรสินทรัพย์

หุ้น, ตราสารหนี้, สินค้าโภคภัณฑ์, ทองคำ
(ลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนหลัก 55-75%)

กรอบการลงทุนเบื้องต้น

• ลงทุน 5-9 กองทุน
• สามารถพิจารณาเลือกลงทุนกองทุนของทุก บลจ.

เงินลงทุนครั้งแรก (บาท)

100,000

เงินลงทุนครั้งถัดไป (บาท)

50,000

นโยบายการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อปกป้องอำนาจซื้อของผู้ลงทุนหรือการสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าเงินเฟ้อ ผ่านการกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ ด้วยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นระดับปานกลาง เพื่อสร้างสมดุลให้แก่พอร์ตการลงทุน โดยสินทรัพย์ที่ลงทุน ได้แก่ หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ รวมถึงกระจายการลงทุนไปทั่วโลก เน้นคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่เห็นผลได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในบริษัทที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคของเรา (Home-country Bias) หรือกลุ่มที่เป็นเจ้าตลาด (Sector Dominance) และลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง

กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเน้นการลงทุนที่มีระยะเวลานานกว่า 10 ปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับที่สามารถรับได้ พอร์ตการลงทุนนี้จะช่วยลดการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุน (Downside Protection) และลดความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน

พอร์ตนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ-ปานกลาง ต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทั่วโลก และอาจไม่มีเวลาในการติดตามภาวะตลาดด้วยตนเอง แต่ยังคงต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

Global Asset Enhancing
Strategy (Moderate Risk)

ชื่อพอร์ตการลงทุน
Global Asset Enhancing Strategy

สไตล์การลงทุน

Risk-based (Moderate Risk)

พันธมิตรภายใต้ความร่วมมือ

A. Stotz Investment Research

เป้าหมายพอร์ตการลงทุน

ผลตอบแทนคาดหวัง 6% ต่อปี*
คาดการณ์ความผันผวน 12% ต่อปี

แนวทางการจัดสรรสินทรัพย์

หุ้น, ตราสารหนี้, สินค้าโภคภัณฑ์, ทองคำ
(สัดส่วนการลงทุนแบบยืดหยุ่น หุ้น 25-85%)

กรอบการลงทุนเบื้องต้น

• ลงทุนประมาณ 8 กองทุน
• สามารถพิจารณาเลือกลงทุนกองทุนของทุก บลจ.

เงินลงทุนครั้งแรก (บาท)

100,000

เงินลงทุนครั้งถัดไป (บาท)

50,000

นโยบายการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนมุ่งเน้นเป้าหมายการเติบโตของเงินทุน และปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน ด้วยหลักการลงทุนแบบสมดุลในสินทรัพย์เสี่ยง และมุ่งเน้นลดความเสี่ยงขาลงเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว โดยสินทรัพย์ที่ลงทุน ได้แก่ หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ รวมถึงกระจายการลงทุนไปทั่วโลก เพื่อเน้นคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่เห็นผลได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในบริษัทที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคของเรา (Home-country Bias) หรือกลุ่มที่เป็นเจ้าตลาด (Sector Dominance) และลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง

กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเน้นผลตอบแทนระยะยาวที่ได้จากการลงทุนนานกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงทุนในสินทรัพย์ ทั้ง 4 ประเภทจากทั่วโลก เพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับพอร์ตที่ลงทุนในหุ้นสามัญเพียงอย่างเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาผลตอบแทนระยะยาว แต่ไม่ต้องการรับผลกระทบมากในช่วงเศรษฐกิจ ถดถอย หรือตลาดขาลง ขณะที่พอร์ตการลงทุนไม่เน้นการปรับพอร์ตบ่อย จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมได้ผลตอบแทนที่น้อยลง เพื่อแลกกับความเสี่ยงที่ต่ำลงเช่นเดียวกัน

พอร์ตนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง-สูง ต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทั่วโลก และอาจไม่มีเวลาในการติดตามภาวะตลาดด้วยตนเอง แต่ยังคงต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

Global Alpha Asset
Strategy (High Risk)

ชื่อพอร์ตการลงทุน
Global Alpha Asset Strategy

สไตล์การลงทุน

Risk-based (High Risk)

พันธมิตรภายใต้ความร่วมมือ

A. Stotz Investment Research

เป้าหมายพอร์ตการลงทุน

ผลตอบแทนคาดหวัง 8% ต่อปี*
คาดการณ์ความผันผวน 16% ต่อปี

แนวทางการจัดสรรสินทรัพย์

หุ้น, ตราสารหนี้, สินค้าโภคภัณฑ์, ทองคำ
(ลงทุนในหุ้นเป็นสัดส่วนหลัก 51-96%)

กรอบการลงทุนเบื้องต้น

• ลงทุนประมาณ 8 กองทุน
• สามารถพิจารณาเลือกลงทุนกองทุนของทุก บลจ.

เงินลงทุนครั้งแรก (บาท)

100,000

เงินลงทุนครั้งถัดไป (บาท)

50,000

นโยบายการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเกินในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นช่วงตลาดขาขึ้นหรือขาลง ผ่านการจัดสรรการลงทุนแบบ Tactical Allocation ในหลายสินทรัพย์หลายประเทศ หลายภูมิภาค และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมการลงทุน โดยเน้นน้ำหนักส่วนใหญ่ในหุ้น รองลงมาคือตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ เพื่อเน้นคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่เห็นผลได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในบริษัทที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคของเรา (Home-country Bias) หรือกลุ่มที่เป็นเจ้าตลาด (Sector Dominance) และลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง

กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเน้นผลตอบแทนระยะยาวที่ได้จากการลงทุนนานกว่า 10 ปีขึ้นไป ด้วยกลยุทธ์ที่หลีกเลี่ยงความสูญเสียเมื่อเข้าสู่ตลาดขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาผลตอบแทนระยะยาว แต่ไม่ต้องการรับผลกระทบมากในช่วงเศรษฐกิจถดถอย หรือตลาดขาลง ขณะที่พอร์ตการลงทุนไม่เน้นการปรับพอร์ตบ่อย จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมได้ผลตอบแทนที่น้อยลง เพื่อแลกกับความเสี่ยงที่ต่ำลงเช่นเดียวกัน

พอร์ตนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และคาดหวังผลตอบแทนในระดับสูง แต่ต้องการกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก นอกจากการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว

Easy Way to Invest!

1.เปิดบัญชี

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน InnovestX
ผ่าน App Store หรือ Play Store
เปิดบัญชีง่าย ผ่านออนไลน์
ไม่ต้องส่งเอกสาร

2.เลือก Intelligent Portfolios
และเลือกแผนที่ต้องการ

1 Guru Portfolio
2 Thematic Portfolio
3 Goal-Based Portfolio
4 Robo Advisor

3.วางแผนและตรวจสอบ
การลงทุน

ศึกษารายละเอียด
และวางแผนพอร์ต
การลงทุน

4.ลงทุน

ลงทุนตามแผนที่วางไว้
และปล่อยให้เงินทำงานอย่าง
เป็นระบบกับ Intelligent Portfolios

คำเตือน

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยัน และ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบตามที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

กลับด้านบน