ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 10. กลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

การขึ้นเครื่องหมายแจ้งเตือนนักลงทุน (Trading Sign)

 

การขึ้นเครื่องหมายแจ้งเตือนนักลงทุน (Trading Sign)


 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้มากขึ้นเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

เครื่องหมายชื่อความหมายการขึ้นเครื่องหมาย การปลดเครื่องหมาย

C

 

Cautionเครื่องหมายที่แสดงถึงให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ราคาหรือปริมาณการซื้อขายในสินทรัพย์ดิจิทัลใดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคามีการเปลี่ยนแปลงไปจากราคาเมื่อ 24 ชั่วโมงล่าสุดเป็นอย่างน้อย 30% เป็นต้น
2. ราคามีความแตกต่างจากราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ coinmarketcap หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่เปรียบเทียบราคาซื้อขายได้เป็นอย่างน้อย 15%
3. อยู่ระหว่าง Issuer ของโทเคนดิจิทัล (ในประเทศ) ชี้แจงสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ
4. อยู่ระหว่างซื้อขายก่อนเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นออกจาก Platform ซื้อขายของบริษัท

กรณีข้อ 1 และ 2 : ระบบจะแสดงเครื่องหมาย “C” ที่สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 hrs.


กรณีข้อ 3 : ระบบจะแสดงเครื่องหมาย “C” ที่สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจนกว่า Issuer จะชี้แจงสารสนเทศ


กรณีข้อ 4 : ระบบจะแสดงเครื่องหมาย“C” ที่สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจนกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกเพิกถอนออกจาก Platform ซื้อขายของบริษัท

กรณีข้อ 1 และ 2 : ระบบจะปลดเครื่องหมาย “C” โดยอัตโนมัติเมื่อสภาพการ ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นไม่เข้าตามเกณฑ์การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
กรณีข้อ 3 : ระบบจะปลดเครื่องหมาย “C” เมื่อมีการชี้แจงสารสนเทศจาก Issuer แล้ว
กรณีข้อ 4 : ระบบจะปลดเครื่องหมาย “C” พร้อมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นถูกเพิกถอนออก จาก Platform ซื้อขายของบริษัท

SP

 

Suspensionเครื่องหมายที่แสดงถึงการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ปรับปรุงระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามรอบระยะเวลา หรือ เกิดเหตุขัดข้องในระบบซื้อขาย
2. สินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ระหว่างการ Upgrade (Fork)
3. กรณีอื่นที่บริษัทพิจารณาว่ากระทบต่อการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญเช่นการเปิดเผยสารสนเทศของ โทเคนดิจิทัล หรือสภาพการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจนมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น เป็นต้น

กรณีปรับปรุงระบบตามรอบระยะเวลา บริษัทจะแจ้งต่อผู้ลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้า 7 วัน

กรณีเกิดเหตุขัดข้องในระบบซื้อขาย บริษัทจะดำเนินการแจ้งนักลงทุนในโอกาสแรกที่ทำได้

กรณีสภาพการซื้อขายมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบเสียหาย บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าภายใน 24 hrs.

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนเปิดให้ซื้อขายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที ภายหลังจากเหตุที่หยุดพักการซื้อขายได้รับการแก้ไข หรือครบกำหนดเวลาการขึ้นเครื่องหมายแล้ว

XB

 

Exclude Benefitเครื่องหมายที่แสดงถึงผู้ซื้อโทเคนดิจิทัลในช่วงเวลาที่ขึ้นเครื่องหมายจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ Issuer ให้หรือจะให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลนั้น โดยจะมีการระบุรายละเอียดของสิทธิประโยชน์นั้นให้ผู้ลงทุนทราบ

ระบบจะแสดงเครื่องหมายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 hrs.

ระบบจะปลดเครื่องหมาย “XB” อัตโนมัติเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการขึ้นเครื่องหมาย

 

scbs image
กลับด้านบน