ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

กองทุน RMF Retirement Mutual Fund

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

scbs image
scbs image

 กองทุน RMF ที่ลงทุนได้ผ่าน
แอปพลิเคชัน Innovestx


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

ASP-FRF

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 5,000

ครั้งต่อไป 5,000

ASP-MRF

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 5,000

ครั้งต่อไป 5,000

ASP-ERF

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 5,000

ครั้งต่อไป 5,000

ASP-DISRUPTRMF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 5,000

ครั้งต่อไป 5,000

ASP-ROBOTRMF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 5,000

ครั้งต่อไป 5,000

ASP-VIETRMF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 5,000

ครั้งต่อไป 5,000

ASP-EVOCHINARMF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 5,000

ครั้งต่อไป 5,000

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

 

 
ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

KGBRMF

กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง3

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KFIRMF

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KSFRMF

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะสั้น4

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KBLRMF

กองทุนเปิดเค บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KFLRMF

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KGARMF

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมต่างประเทศ5

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KS50RMF

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทยดัชนี SET50*6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KEQRMF

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KMSRMF

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KTHAICGRMF

กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KEURMF

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KGHRMF

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KGIFRMF

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KJPRMF

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KPROPIRMF

กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ

อสังหาริมทรัพย์ไทย8

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KGDRMF

กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ทองคำ8

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

 

ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

PHATRA MMRMF

กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป

ตลาดเงิน1

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

PHATRA INRMF

กองทุนเปิดภัทร อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

PHATRA BLRMF

กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

PHATRA SG-AA RMF

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

PHATRA EQRMF

กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

PHATRA GNP RMF-H

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

PHATRA GNP RMF-UH กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

PHATRA PROPRMF

กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

อสังหาริมทรัพย์ไทย8

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

KFCASHRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตลาดเงิน1

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFGOVRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตร เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFMTFIRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFLTGOVRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะยาว4

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFAFIXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะยาว4

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFSINCRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ต่างประเทศ5

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFGOODRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFHAPPYRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFSUPERRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFFLEX2RMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFTSRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFS100RMF

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100& เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทยดัชนี SET100*6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFDIVRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFDNMRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFEQRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFSTARRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFCHINARMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFEURORMF

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFGBRANRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFINDIARMF

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFJAPANRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFGTECHRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ7

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFHCARERMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ7

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

KFGOLDRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ทองคำ8

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

RMF4

กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)

ตลาดเงิน1

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

RMF3

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง3

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

RMF2

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT-BOND RMF

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ต่างประเทศ4

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT25/75RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

RMF1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KTMUNG-RMF

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KTMEE-RMF

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KTSRI-RMF

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KTSUK-RMF

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KTSET50RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทยดัชนี SET50*6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT-ESG RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทยดัชนี ESG*6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KSRMF

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT-BRAIN RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT-HiDiv RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KTEF-RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KTSE-RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟอิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT-CHINA RMF

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT-WEQ RMF

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT-HEALTHC RMF

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ7

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT-PROPERTY RMF

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ7

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT-PIF RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

อสังหาริมทรัพย์ไทย8

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

KT-GOLD RMF

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ทองคำ8

ครั้งแรก 500

ครั้งต่อไป 500

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

 

ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

 

LHGOVRMF

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง3

 

ครั้งแรก 0

ครั้งต่อไป 0

 

 

LHFLRMF

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

ผสมในประเทศ5

 

ครั้งแรก 0

ครั้งต่อไป 0

 

 

LHGINCOMERMF

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

ผสมในประเทศ5

 

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

 

 

LHGEQRMF

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

หุ้นต่างประเทศ6

 

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

 

 

LHTPROPRMF

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

อสังหาริมทรัพย์ไทย8

 

ครั้งแรก 0

ครั้งต่อไป 0

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

MS-FLEX RMF

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 10,000

ครั้งต่อไป 10,000

MS-ASM RMF

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 10,000

ครั้งต่อไป 10,000

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

 

ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

MMF-RMF

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตลาดเงิน1

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

M-BOND

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

M-FIX

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

M-TWSUK RMF

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

M-VALUE

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด


ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

M-RMF

กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตลาดเงิน1

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

F-RMF

กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

FLEX-RMF

กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ6

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

V-RMF

กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า

เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

ONE-UGERMF

กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

ONEPROP-RMF

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

อสังหาริมทรัพย์ไทย8

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

GOLD-RMF

กองทุนเปิดวรรณโกลด์

เพื่อการเลี้ยงชีพ

ทองคำ8

ครั้งแรก 2,000

ครั้งต่อไป 2,000

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

 

ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

PRINCIPAL MMRMF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตลาดเงิน2

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

PRINCIPAL FIRMF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

PRINCIPAL EQRMF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

PRINCIPAL APDIRMF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

 

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

 

PRINCIPAL AARMF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ7

 

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

 

PRINCIPAL BARMF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ8

 

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

 

PRINCIPAL iPROPRMF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

อสังหาริมทรัพย์ไทย7

 

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

SCBRM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทย3

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะสั้น4

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRMGW

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมต่างประเทศ5

 

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

 

SCBRMGWP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมต่างประเทศ5

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRMPOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผสมต่างประเทศ6

 

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRMS50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นไทยดัชนี SET50*6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRM4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRMEU

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRMGIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRMJP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRMS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRMGHC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ7

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBRMPIN

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

อสังหาริมทรัพย์ไทย8

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

SCBGOLDHRMF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ทองคำ8

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

 

ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

TLMMRMF

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตลาดเงิน1

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

TLFLEXRMF

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

TLDIVRMF

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นไทย6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

TLDIVRMF

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นไทย6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

TLEQRMF

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน  เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

 

ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

T-SET50RMF

กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทยดัชนี SET50*6

ครั้งแรก 1,000

ครั้งต่อไป 1,000

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

 

ชื่อกองทุนนโยบายการลงทุนความเสี่ยงมูลค่าขั้นต่ำการซื้อ

TMBMRMF

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตลาดเงิน1

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBABRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBBFRMF

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง4

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตราสารหนี้ต่างประเทศ4

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBGINCOMERMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตราสารหนี้ต่างประเทศ5

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBTMSMVRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผสมในประเทศ5

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMB50RMF

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทยดัชนี SET50*6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

JB25RMF

กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นไทย6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBAGLRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBCORMF

กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBEAERMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBEGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBGQGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBJERMF

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBUS500RMF

กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นต่างประเทศ6

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBPIPRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

อสังหาริมทรัพย์ไทย8

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBGPROPRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ8

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

TMBGOLDSRMF

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์  สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ทองคำ8

ครั้งแรก 1

ครั้งต่อไป 1

 

* เป็นกองทุนรวม RMF ที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรับ มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนกำหนด

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

• ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อยืนยันในการยื่นภาษีได้ โปรดศึกษากฎระเบียบ หรือสิทธิประโยชน์จากคู่มือภาษีหรือเอกสารที่ออกโดยกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมกับ Innovestx

 

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

2. ลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน Innovestx สามารถกดปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน เพื่อเปิดบัญชีลงทุน เมื่อบัญชีลงทุนได้รับการอนุมัติ สามารถเข้าใช้งาน และเริ่มลงทุนบนแอปพลิเคชัน Innovestx ได้เลย

ลูกค้าที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน Innovestx สามารถเปิดบัญชีลงทุนที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา เมื่อบัญชีลงทุนได้รับการอนุมัติ สามารถลงทะเบียนบัญชีลงทุน เพื่อเข้าใช้งาน และเริ่มลงทุนบนแอปพลิเคชัน Innovestx ได้เลย

3. เลือกเมนู INVEST เพื่อลงทุนในกองทุนรวม

 

scbs image

Still need help?

หากคุณยังมีข้อสงสัย คุยกับเราเลย
กลับด้านบน