ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 10. กลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

 

บัญชีซื้อขายหุ้น

 

บัญชีซื้อขายหุ้น

 

เมื่อบัญชีลงทุนของลูกค้าได้รับการอนุมัติ ลูกค้าจะได้รับบัญชีสำหรับซื้อขายหุ้นไทย 2 บัญชี คือ บัญชีเติมเงิน และบัญชีวงเงิน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขบัญชีทั้งสองได้จาก

 

1. อีเมล “InnovestX : แจ้งอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุนกับ InnovestX” ภายใต้หัวข้อ การลงทุนในหุ้นไทย

2. แอปพลิเคชัน SCB EASY : เลือกเมนูการลงทุน แล้วเลือกหลักทรัพย์และการลงทุนอื่น ๆ 

 

บัญชีที่ 1 บัญชีเติมเงิน
(Cash Balance)

 

"โอนเงินเข้าบัญชี แล้วลงทุนได้ทันที"

เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เพราะใช้งานสะดวก ตรวจสอบกำไรขาดทุนง่ายและค่าธรรมเนียมต่ำ เพียงโอนเงินเข้าบัญชีลงทุน แล้วเริ่มต้นลงทุนได้ทันที

 

ขั้นตอนการลงทุนผ่านบัญชีเติมเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชีเติมเงิน

• ยอดเงินที่สามารถลงทุนได้จะเท่ากับยอดที่โอนเข้ามา โดยจะแสดงใน Line Available

• เงินสด (Cash Balance) คงเหลือในบัญชีเติมเงินมีดอกเบี้ยให้

 

2. ซื้อขายหุ้น

• เมื่อซื้อหุ้นสำเร็จ เงินจะหักจากบัญชีเติมเงินทันที

• เมื่อขายหุ้นสำเร็จ จะได้อำนาจการซื้อ (Line Available) คืนทันที แต่ เงินสด (Cash Balance) จะกลับเข้าบัญชีเติมเงินในอีก 2 วันทำการ

 

บัญชีที่ 2 บัญชีวงเงิน
(Cash Account)

 

"ลงทุนก่อน ชำระเงินทีหลัง"

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการบริหารเงินลงทุน เพราะวางหลักประกันก่อนลงทุนเพียง 20% ของมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อ และหลัง รายการซื้อสำเร็จ ก็สามารถชำระเงินค่าหุ้นอีก 2 วันทำการถัดไป

 

ขั้นตอนการลงทุนผ่านบัญชีวงเงิน

1. ติดต่อผู้ดูแลบัญชี เพื่อขอเปิดวงเงิน โดยส่งหลักฐานการเงิน ได้แก่

• Statement ธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน และหน้าสมุดธนาคารแสดงสาขาและเลขบัญชี ที่มีเงินเดินบัญชีสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท และยอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

• พอร์ตกองทุนรวม (ไม่รวม LTF SSF และ RMF) มียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

• พอร์ตหุ้น มียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

* หลักฐานการเงินต้องมีรายละเอียดชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน เลขบัญชี สาขา วันที่ และมูลค่าปัจจุบันล่าสุดชัดเจน

* เอกสารสำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อ และระบุ "รับรองสำเนาถูกต้องสำหรับ Innovestx เท่านั้น"

 

2. โอนเงินเข้าบัญชีวงเงิน เพื่อวางหลักประกัน

• โอนเงินหลักประกัน 20% แต่ลงทุนได้ 100%

• ยอดเงินที่สามารถลงทุนได้จะแสดงใน Line Available

• เงินสด (Cash Balance) ที่เหลือในบัญชีวงเงินมีดอกเบี้ยให้

 

3. ซื้อขายหุ้น

• เมื่อซื้อหุ้นสำเร็จ ระบบจะหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ 2 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ

• เมื่อขายหุ้นสำเร็จ ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ 2 วันทำการ หลังจากวันที่ขาย

• บริการหักบัญชีอัตโนมัติจะมีค่าธรรมเนียม 14 บาท + VAT 7% ต่อวันที่มีการชำระราคา

 

บัญชีที่ 3 บัญชีเครดิตบาลานซ์ หรือบัญชีมาร์จิ้น
(Credit Balance)

 

"ลงทุนเองส่วนหนึ่ง กู้เพื่อลงทุนอีกส่วนหนึ่ง"

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อหุ้นเพิ่มมากกว่าเงินสดที่ตัวเองมีอยู่ (Leverage) เพราะบริษัทจะให้นักลงทุนกู้ยืมเงินลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติ วงเงินตามเงินหลักประกันที่นักลงทุนวางไว้และหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ตลงทุนตามที่บริษัทกำหนด (หลักประกันครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท)

 

ขั้นตอนการลงทุนผ่านบัญชีเครดิตบาลานซ์ หรือบัญชีมาร์จิ้น

1. ติดต่อผู้ดูแลบัญชี เพื่อขอเปิดบัญชี โดยส่งหลักฐาน คือ

• สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินรวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท

• อากรแสตมป์เพื่อปิดสัญญาฯ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติในอัตราร้อยละ 0.05 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 

2. โอนเงินเข้าบัญชีเครดิตบาลานซ์ เพื่อวางเงินประกัน

• วางเงินประกันขั้นต่ำในครั้งแรก หรือใช้หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิตบาลานซได้ ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท

• เงินสดคงเหลือในบัญชีเครดิตบาลานซ์มีดอกเบี้ยให้

 

3. ซื้อขายหุ้น

• เมื่อซื้อหุ้นสำเร็จจะหักเงินค่าซื้อหุ้นจากเงินหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้เพื่อจ่ายค่าซื้อก่อนส่วนที่เหลือจะถือเป็นเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยลูกค้าต้องเสียดอกเบี้ยสำหรับเงินส่วนที่กู้ยืม

• เมื่อขายหุ้นสำเร็จจะนำเงินค่าขายหุ้นไปหักออกจากเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมก่อน ส่วนที่เหลือจะเพิ่มเป็นเงินหลักประกันที่ลูกค้าวางในบัญชีเครดิตบาลานซ์

 

 

กลับหน้าหลักหุ้นไทย

 

 

scbs image

Still need help?

หากคุณยังมีข้อสงสัย คุยกับเราเลย
กลับด้านบน