ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}
แชร์บทความนี้
INVX Point Promotion
Promotion

 

 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของบริการ INVX Point

 

ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ InnovestX Application
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ใช้บังคับกับผู้ขอใช้บริการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสะสมคะแนนเท่านั้น

3. โครงการสะสมคะแนน

    บริษัทจัดให้มีโครงการสะสมคะแนน สำหรับผู้ขอใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (แต่ไม่รวมลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสถานะเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามความหมายที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในขณะนี้ และที่จะมีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต) ที่มีรายการคำสั่งภายใต้บัญชีผู้ขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เพื่อซื้อ และ/หรือ ขายสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ โดยผู้ขอใช้บริการที่มีการทำรายการผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และคำสั่งทำรายการสำเร็จ ในระหว่างระยะเวลาโครงการสะสมคะแนนของแต่ละประเภทสินทรัพย์ จะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการนั้น

3.1 หุ้นไทย และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 25 มิถุนายน 2567
ช่องทางการลงทุน ทุกช่องทางการลงทุน
อัตราคะแนน ทุกค่าธรรมเนียมการลงทุน 20 บาท จะได้รับ 1 คะแนน
การคำนวณคะแนน

· กรณีทำรายการคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขาย ผ่าน Streaming และ/หรือ InnovestX Online และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุน จะคำนวณคะแนนทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

การตรวจสอบคะแนน · คะแนนที่ได้รับจากการทำรายการคำสั่งผ่าน Streaming และ/หรือ InnovestX Online และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุน จะแสดงภายในวันสุดท้ายของเดือนบนแอปพลิเคชัน InnovestX
· สำหรับผู้ขอใช้บริการที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน InnovestX (ใหม่) โดยมีการลงทุนในหุ้นไทย และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ตามที่บริษัทกำหนด ผู้ขอใช้บริการจะสามารถตรวจสอบคะแนนบนแอปพลิเคชัน InnovestX ได้ภายในวันทำการถัดไป

3.2 หุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 25 มิถุนายน 2567
ช่องทางการลงทุน ทุกช่องทางการลงทุน
อัตราคะแนน · กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา :
  - ค่าธรรมเนียม 4.99 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แรก จะได้รับ 1คะแนน
  - ทุกค่าธรรมเนียม 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อมา จะได้รับ 2 คะแนน
· กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง :
  - ค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) แรก จะได้รับ 6 คะแนน
  - ทุกค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อมา จะได้รับ 3 คะแนน
การคำนวณคะแนน · กรณีทำรายการคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขาย ผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX จะคำนวณคะแนนในเวลา 00.00 น. – 01.00 น. ของแต่ละวัน
· กรณีทำรายการคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายผ่านทาง InnovestX Global trade และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุน  จะคำนวณคะแนนทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
การตรวจสอบคะแนน · คะแนนที่ได้รับจากการทำรายการคำสั่งผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX จะแสดงในวันถัดไปจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
· คะแนนที่ได้รับจากการทำรายการคำสั่งผ่าน InnovestX Global trade และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุน จะแสดงภายในวันสุดท้ายของเดือนบนแอปพลิเคชัน InnovestX
· สำหรับผู้ขอใช้บริการที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน InnovestX (ใหม่) โดยมีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ตามที่บริษัทกำหนด ผู้ขอใช้บริการจะสามารถตรวจสอบคะแนนบนแอปพลิเคชัน InnovestX ได้ภายในวันทำการถัดไป

3.3 สินทรัพย์ดิจิทัล

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2566 – 25 มิถุนายน 2567
ช่องทางการลงทุน ทุกช่องทางการลงทุน
อัตราคะแนน ทุกค่าธรรมเนียมการลงทุน 20 บาท จะได้รับ 1 คะแนน
การคำนวณคะแนน กรณีทำรายการคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขาย ผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX และ/หรือ เว็บไซต์ trade.innovestxonline.com และ/หรือ ช่องทางอื่น ๆ : คำนวณคะแนน ในเวลา 00.00 น. – 01.00 น. ของแต่ละวัน
การตรวจสอบคะแนน คะแนนที่ได้รับจากการทำรายการคำสั่งผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX และ/หรือ เว็บไซต์ trade.innovestxonline.com และ/หรือ ช่องทางอื่น ๆ จะแสดงในวันถัดจากวันที่ทำรายการสำเร็จ

3.4 กองทุนรวมไทย

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 – 25 มิถุนายน 2567
ช่องทางการลงทุน ทุกช่องทางการลงทุน ที่ผ่านระบบ FundConnext
อัตราคะแนน · กรณีทำรายการคำสั่งซื้อกองทุนรวมที่มีค่าธรรมเนียมการขายตั้งแต่ 0.5% - 1.0% : การซื้อกองทุนรวมทุก ๆ 1,000 บาท จะได้รับ 1 คะแนน

· กรณีทำรายการซื้อกองทุนรวมที่มีค่าธรรมเนียมการขายมากกว่า 1.0% : การซื้อกองทุนรวมทุก ๆ 1,000 บาท จะได้รับ 2 คะแนน
การคำนวณคะแนน · บริษัทจะคิดคำนวณคะแนนจากทุกช่องทางลงทุนที่ทำรายการผ่านระบบ FundConnext เช่น ผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX : จะคำนวณคะแนนในเวลา 00.00 น. – 01.00 น. ของแต่ละวัน
การตรวจสอบคะแนน · คะแนนที่ได้รับจากการทำรายการคำสั่งผ่านระบบ FundConnext จะแสดงในวันถัดจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
· ข้อยกเว้น การลงทุนผ่านบริการ Intelligent portfolios, กองทุนลดหย่อนภาษี (SSF และ RMF) และกองทุนที่มีโปรโมชันโดยตรงจากบลจ. ไม่สามารถเข้าร่วม โครงการนี้

 

4.  การนำคะแนน INVX Point มาใช้แลกเครดิตเงินคืน

4.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถนำคะแนน INVX Point มาใช้แลกเป็นเครดิตเงินคืน ในขั้นตอนการทำคำสั่งซื้อสินทรัพย์ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน InnovestX และ/หรือ เว็บไซต์ trade.innovestxonline.com (เฉพาะกรณีสินทรัพย์ดิจิทัล) เท่านั้น โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทกำหนด

4.2  ผู้ขอใช้บริการจะได้รับเครดิตเงินคืน เมื่อคำสั่งซื้อสินทรัพย์ที่ทำรายการพร้อมกันนั้น เป็นคำสั่งทำรายการสำเร็จ

4.3 จำนวนคะแนน INVX Point ที่จะใช้แลกเครดิตเงินคืน และมูลค่าเครดิตเงินคืนต่อการแลกคะแนน INVX Point ในแต่ละคราว จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน InnovestX

4.4 ผู้ขอใช้บริการจะได้รับเครดิตเงินคืนเป็นสกุลเงินบาท โดยบริษัทจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบริหารเงินสด InnovestX ของผู้ขอใช้บริการภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่คำสั่งทำรายการสำเร็จ

4.5 ในการแลกเครดิตเงินคืนแต่ละคราว คะแนน INVX Point จะยังไม่ถูกหักอัตโนมัติ แต่ระบบจะทำการหักคะแนน INVX Point และแสดงผลการแลกคะแนนในวันถัดไป

4.6 หากผู้ขอใช้บริการทำการแลกคะแนน INVX Point หลายรายการต่อวัน คะแนน INVX Point ของผู้ขอใช้บริการจะถูกตัดตามลำดับการทำรายการ

4.7 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีคะแนน INVX Point ไม่เพียงพอที่จะทำการแลกคะแนน หากผู้ขอใช้บริการแสดงเจตนาแลกคะแนน INVX Point เกินกว่าจำนวนคะแนน INVX Point ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่ บริษัทจะทำการแลกคะแนนเท่ากับคะแนน INVX Point ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่ ณ ขณะนั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีไม่กระทบต่อคำสั่งซื้อสินทรัพย์ที่ผู้ขอใช้บริการได้ทำคำสั่งพร้อมกับการแสดงเจตนานำคะแนน INVX Point มาใช้แลกเครดิตเงินคืนแต่อย่างใด

4.8 คะแนน INVX Point ที่นำมาใช้แลกเครดิตเงินคืนจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.9 ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน และ/หรือ โอนสิทธิ เครดิตเงินคืนให้แก่บุคคลอื่นได้

4.10 คะแนน INVX Point มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากเดือนที่ได้รับคะแนน และจะสิ้นสุดเมื่อถึงกำหนด 2 ปี ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนเดียวกับที่ผู้ขอใช้บริการได้คะแนน (เช่น ผู้ขอใช้บริการได้รับคะแนน INVX Point เมื่อเดือนเมษายน 2566 คะแนน INVX Point จะครบกำหนดอายุการใช้งานภายในวันสิ้นเดือนของเดือนเมษายน 2568 เป็นต้น)

4.11 การคำนวณคะแนน INVX Point จะคำนวณจากค่าธรรมเนียม และ/หรือ จำนวนเงินลงทุนที่ผู้ขอใช้บริการชำระจริง แยกตามแต่ละผลิตภัณฑ์ และแต่ละรายการลงทุน และเศษของค่าธรรมเนียม หรือจำนวนเงินลงทุนจะถูกปัดลง

5. กรณีที่มีความผิดพลาดไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลให้ผู้ขอใช้บริการได้รับคะแนน INVX Point และ/หรือ ใช้คะแนน INVX Point และ/หรือ ได้รับเครดิตเงินคืน และ/หรือ ของรางวัล และ/หรือ สิ่งอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด ไม่ถูกต้องตามสิทธิที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ ไม่ถูกต้องตามสิทธิที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ บริษัทมีสิทธิที่จะปรับปรุงให้ถูกต้องได้ทันที ทั้งนี้ กรณีมีข้อโต้แย้ง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

6. บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการสะสมคะแนน INVX Point จากการทำรายการ และการแลกคะแนน INVX Point เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ กรณีที่บริษัทเห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริต หรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ บริษัทมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการสะสมคะแนน INVX Point จากการทำรายการ และการแลกคะแนน INVX Point ได้ทันที โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว

7. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบรายละเอียดของบริการ INVX Point ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ InnovestX Application และตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่บริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

* ผู้ลงทุนควรทำเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงุทนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

สอบถามรายละเอียดได้ทุกวันทำการที่บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ หรือเพจเฟสบุ๊ค InnovestX

คำเตือน

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน *

 

กลับด้านบน