ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

หลักเกณฑ์การคัดเลือก/ เพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing / Delisting Rule)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก/ เพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing / Delisting Rule)

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ในการพิจารณารับสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาซื้อขายนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งจากคุณสมบัติของสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและคุณสมบัติของสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ใน Listing Rule ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาในหัวข้อ 1-3 ก่อน จึงจะถูกนำมาพิจารณาให้คะแนนภายใต้เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อที่ 4 สำหรับแต่ละประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล

หัวข้อเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโทเคอร์เรนซีโทเคนดิจิทัล
1ไม่ได้ถูกห้ามโดย ก.ล.ต. หรือขัดต่อกฎหมาย

ต้องผ่านเกณฑ์

ต้องผ่านเกณฑ์
2มีข้อมูลอ้างอิงได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือ เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการ List อยู่ในศูนย์ซื้อขายอื่นที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล

ต้องผ่านเกณฑ์

ต้องผ่านเกณฑ์
3โครงการ ผู้พัฒนาโครงการ กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ต้องไม่เคยมีประวัติหรือคุณลักษณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การทุจริต การหลอกลวง ลักษณะอื่น ๆ ที่เข้าข่าย (Scam) หรือโครงการที่ขัดต่อ AML/CFTต้องผ่านเกณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์
4ปัจจัยอื่นที่พิจารณาให้คะแนน ที่จะมีการพิจารณาจากเอกสาร white paper หรือแหล่งข้อมูลที่ความน่าเชื่อถือเพิ่มเติม

เกณฑ์การให้คะแนนตามประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล 

เกณฑ์การให้คะแนนตามประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

 

เกณฑ์หัวข้อที่ 4 ปัจจัยอื่นที่พิจารณาให้คะแนน แบ่งเป็นกรณีคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล สามารถสรุปได้ดังนี้

คริปโทเคอร์เรนซี

a. ทีมงานหรือบริษัทผู้พัฒนาคริปโทเคอร์เรนซี : ทีมงานหรือบริษัทผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่พัฒนา

b. วิธีการตรวจสอบที่ชัดเจน (Consensus Rule) : โครงการมีรูปแบบโครงข่ายกระจายอำนาจศูนย์ มีการอธิบายนโยบายทางด้านการเงินรวมถึงวิธีการตรวจสอบที่ชัดเจน (Consensus Rule) และมี Block Explorer สามารถตรวจสอบได้

c. Community : มี Community ของผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีนักพัฒนาหรือนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น Facebook, Telegram, หรือ Twitter เป็นต้น

d. การสนับสนุนทางเทคโนโลยี (Technology Audit & Support) : โครงการหรือ Source Code ผ่านการตรวจสอบ (Audited) จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับและมีความเป็นอิสระ และไม่มีปัญหาหรือความผิดปกติโครงการ

e. ประโยชน์และเป้าหมายในการใช้งาน : มีการนำไปใช้ประโยชน์ที่จะพัฒนาและ/หรือ อำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

f. มูลค่าตลาดของคริปโทเคอร์เรนซี : มีค่าเฉลี่ยมูลค่าตลาด (Market Capitalization) 30 วันที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

g. สภาพคล่องของคริปโทเคอร์เรนซี : มีค่าเฉลี่ยสภาพคล่อง (trading volume) 30 วันที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

h. Crypto economics : มีนโยบายการเพิ่ม หรือ ลด ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นในระบบอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการกระจายเหรียญให้ Stakeholders หลายกลุ่ม เช่น Developers, project sponsors, users เพื่อให้ราคา และ/หรือ ระบบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกลไกตลาด

โทเคนดิจิทัล

a. โครงสร้างเครือข่าย Blockchain : โครงสร้างเครือข่าย Blockchain ที่โครงการ (Project) เชื่อมต่อ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ

b. มูลค่าตลาดของโทเคนดิจิทัล : มีค่าเฉลี่ยมูลค่าตลาด (Market Capitalization) 30 วันที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (เกณฑ์นี้จะไม่ได้นำมาพิจารณาสำหรับโทเคนดิจิทัลที่ออกในประเทศและไม่เคยถูก List ที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งอื่น)

c. สภาพคล่องของโทเคนดิจิทัล : มีค่าเฉลี่ยสภาพคล่อง (trading volume) 30 วันที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (เกณฑ์นี้ไม่ได้นำมาพิจารณาสำหรับโทเคนดิจิทัลที่ออกในประเทศและไม่เคยถูก List ที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งอื่น)

d. Community : มี Community ของผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีนักพัฒนาหรือนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น Facebook, Telegram, หรือ Twitter เป็นต้น

e. Crypto economics : มีนโยบายการเพิ่ม หรือ ลด ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นในระบบอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการกระจายเหรียญให้ Stakeholders หลายกลุ่ม เช่น Developers, project sponsors, users เพื่อให้ราคา และ/หรือ ระบบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกลไกตลาด

f. การสนับสนุนทางเทคโนโลยี (Technology Audit & Support) : โครงการหรือ Source Code ผ่านการตรวจสอบ (Audited) จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับและมีความเป็นอิสระ และไม่มีปัญหาหรือความผิดปกติโครงการ

g. โครงสร้างโครงการ : โครงการจะต้องถูกตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอิสระว่ามีความคืบหน้าตามที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน, White Paper และ/หรือ เอกสารเทียบเท่า ณ วันที่พิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (เกณฑ์นี้ไม่ได้นำมาพิจารณาสำหรับโทเคนดิจิทัลที่ออกจากต่างประเทศและเคยถูก List ที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งอื่น)

หมายเหตุ : หากท่านมีความประสงค์ที่จะนำเหรียญเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายที่แพลทฟอร์มของเรา กรุณาติดต่อที่ invx.da-businessdevelopment@scb.co.th

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Delisting Rule) : คณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทอาจพิจารณาให้สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะดำรงสถานะการจดทะเบียนกับบริษัทเข้าข่ายถูกเพิกถอนได้ โดยปัจจัยที่ใช้ประกอบในการพิจารณาสรุปได้ดังตารางนี้

หัวข้อเกณฑ์การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโทเคอร์เรนซีโทเคนดิจิทัล
1ถูกห้ามโดย ก.ล.ต. หรือขัดต่อกฎหมาย

2สภาพคล่องลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งบน platform ซื้อขายของบริษัทและศูนย์ซื้อขายแห่งอื่น

3

ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้ส่งมอบเอกสารงบการเงิน เอกสารสำคัญอื่นๆ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าของโครงการให้ผู้ลงทุนทราบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนต่อประชาชน*

N/A
4

มีการประกาศยุติโครงการ หรือมีการตรวจพบว่า

โครงการของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการฉ้อโกง (Scam) หรือ มีการตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับ Smart Contract ที่อาจเกิดผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ

5มีการพัฒนาโครงการที่ไม่ตรงกับแนวที่วางไว้อย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงในระยะเวลาที่เหมาะสม*N/A

 

 

หมายเหตุ : บริษัทอาจมีการพิจารณาอนุโลมให้ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าเกณฑ์เพิกถอนชี้แจงสาเหตุและแนวทางแก้ไข ซึ่งหากสามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม บริษัทจะยุติการดำเนินการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น

scbs image
กลับด้านบน